Savedo aanbevelen

Savedo is een in december 2014 gestarte online bemiddelaar van financiële producten. Naast het hoofdkantoor in Berlijn heeft het bedrijf inmiddels ook een nevenvestiging in Amsterdam. Als deel van het partnerprogramma van Savedo werf jij met jouw website(s) (en eventuele andere media) klanten voor Savedo. Voor alle klanten die voor een Aanbieder-bank van Savedo kiezen en een deposito afsluiten, verkrijg jij als partner een aantrekkelijke vergoeding.

Inmiddels hebben zich al vele websites aangesloten bij het partnerprogramma van Savedo. Met name websites met financieel relevante content zien het grote potentieel van onze bemiddelingsdienst. Elke partner kan uit een breed scala aan promotiemiddelen (banners, content etc.) kiezen, die heel gemakkelijk op de eigen website geïmplementeerd kunnen worden, om Savedo effectief en succesvol door te kunnen bevelen.

Simpel gedaan:

1. Aanmelden als affiliate bij Savedo

Als jij geïnteresseerd bent om partner te worden van Savedo, kun je het beste per e-mail contact opnemen met één van onze daarvoor verantwoordelijke medewerkers.

2. Klanten werven

Om per partner gemakkelijk kwalitatief te registreren welke klanten geworven worden, verkrijg jij als partner een individuele affiliate-ID. Bovendien worden alle partners natuurlijk alle nodige promomaterialen en tools ter beschikking gesteld.

3. Commissie verzekeren

Voor alle klanten die middels Savedo een financieel product verkrijgen, ontvang je als partner een aantrekkelijke vergoeding voor de werving voor onze Aanbieders.

Uw persoonlijke partnercontact

Savedo is altijd geïnteresseerd in een omvangrijke samenwerking voor de lange termijn met haar partners. Elke wervingspartner krijgt professionele ondersteuning en wervingsmateriaal ter implementatie op de website die in elk mogelijk opzicht verkoop bevorderend kan werken. Neem simpelweg contact op met onze affiliate-manager voor verdere informatie over ons partnerprogramma.

affiliate@savedo.nl