• Algemeen

  • Savedo biedt een online platform waar Nederlanders aantrekkelijke termijn- en spaardeposito's kunnen openen bij banken uit (andere) EU-lidstaten. Savedo vertegenwoordigt deze banken, onder meer door klantenservice, documentatie en relevante informatie in het Nederlands aan te bieden. Ook kunt u op Savedo gemakkelijk (spaar)rekeningen beheren, binnen een Nederlandstalige Online Bankieren. 

   Met Savedo opent u in slechts drie simpele stappen een Savedo-rekening en een deposito naar keuze. Dit is inclusief een persoonlijk identificatieproces, dat plaatsvindt op de door u gewenste tijd, datum en locatie. 

   Eenmaal in het bezit van een Savedo-rekening, kunt u vanuit uw Savedo Online Bankieren meerdere deposito's openen en andere gerelateerde zaken regelen. Savedo maakt het u mogelijk spaarrekeningen in het buitenland te openen, zonder taalbarrière en ondersteuning m.b.v. onze klantenservice.


  • Ja. U kunt op Savedo.nl ongelimiteerd deposito's openen bij een of meerdere aanbieder(s). Houd wel in de gaten dat wanneer u bij één aanbieder in totaal meer dan €100.000 plaatst, het respectievelijke depositogarantiestelsel restbedragen boven de €100.000 niet dekt.


  • Savedo is een bemiddelaar in spaarproducten van kredietinstellingen binnen de EU. Voor u vormt Savedo het platform waar u het aanbod van partnerbanken in de EU kunt aanschaffen. Tevens zijn wij het contactpunt waar u terecht kunt met uw vragen over de producten van onze partners.

   Meer specifiek bieden we de volgende diensten:

   • Een Nederlandstalige marktplaats, een Nederlandstalige klantenservice en de benodigde Nederlandstalige documentatie (aanvraag-formulieren, voorwaarden en rekeningafschriften);
   • Alle (toekomstige) communicatie voor, tijdens en na afloop van het deposito in het Nederlands verloopt;
   • Ondersteuning bij reductie van bronbelasting, zodat dubbele belasting op rente-inkomsten voorkomen wordt. Dit doen we bijvoorbeeld door u een Nederlandse vertaling/toelichting te geven bij het invullen van de relevante documentatie;
   • Ondersteuning conform lokale procedures bij het opeisen van uw deposito als een bank insolvent wordt verklaard. Per aanbieder zijn onze klanten tot €100.000 verzekerd van teruggave, dankzij het EU-depositogarantiestelsel.

   Heeft u verdere vragen of twijfels? Aarzel dan niet contact op te nemen met onze klantenservice per telefoon op 085 - 888 0305 (werkdagen van 10:00-18:00) of per e-mail op klantenservice@savedo.nl.


  • Nee! Het openen en aanhouden van uw Savedo-rekening (uw referentie-rekening voor Savedo deposito's) is volledig gratis. Dit geldt ook voor het openen en aanhouden van deposito('s) bij Savedo's aanbieder(s). Transacties van uw Savedo-rekening, of tussen uw Savedo-rekening en deposito's, zijn eveneens volledig gratis.

   Alléén voor speciale, aanvullende diensten worden mogelijk kosten gerekend. Voor een volledig overzicht hiervan verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden en de prijzenoverzichten van onze partnerbanken.


  • Savedo ontvangt commissie voor zijn bemiddelingsdiensten. De hoogte wordt bepaald op basis van het spaarkapitaal dat dankzij Savedo bij de aanbieder wordt geplaatst.


  • Uw Savedo-rekening is een gratis betaalrekening aangehouden bij onze Duitse white-label partnerbank, flatex Bank AG. De rekening dient als referentierekening voor alle spaar- en termijndeposito’s die u via Savedo opent. Transacties tussen uw huisbank en betrokken aanbieder(s) lopen via deze rekening.

   Als u via Savedo een deposito opent, boekt u uw gewenste inleg over naar uw Savedo-rekening. Savedo stuurt dit bedrag automatisch door naar het door u gekozen deposito bij de betreffende aanbieder.


  • Savedo maakt het onderscheid tussen een termijn- en een spaardeposito op basis van het kenmerk looptijd: een deposito met een looptijd van één jaar of minder wordt een termijndeposito genoemd, terwijl een deposito met een looptijd van boven één jaar een spaardeposito genoemd wordt. Op de webpagina van Savedo en in (contractueel relevante) documenten wordt voor termijn- en spaardeposito tevens de verzamelnaam "deposito" gebruikt.


  • Ja. U kunt een overeenkomst op Savedo.nl uiterlijk tot 14 dagen na de sluiting ontbinden, zonder schadevergoeding en opgaaf van reden. Een schriftelijke of elektronische kennisgeving voldoet hiervoor. Een kennisgeving van een ontbinding kunt u naar klantenservice@savedo.nl e-mailen. Kennisgevingen per post kunt u sturen naar Savedo GmbH, Weteringschans 165C, 1017 XD Amsterdam.

   Savedo brengt de partnerbank die bij de overeenkomst betrokken is, op de hoogte. Betalingen en/of overboekingen die op basis van de overeenkomst gedaan zijn, worden na ontbinding gerestitueerd.


  • Heeft u klachten over Savedo’s dienstverlening? Wij streven er altijd naar eventuele klachten zo spoedig mogelijk te behandelen. Savedo reageert uiterlijk binnen drie werkdagen inhoudelijk op een klacht. U kunt uw klacht:

   • telefonisch met onze klantenservice bespreken - Tel: 085 888 0305
   • per e-mail bij onze klantenservice indienen - E-mailadres: klantenservice@savedo.nl
   • per brief bij onze klantenservice indienen - Adres: Savedo GmbH, Weteringschans 165C, 1017 XD Amsterdam

   Ontevreden over de afwikkeling? Dan kunt u terecht bij het KiFiD

   Klacht over een partner?

   Als u een klacht over de dienstverlening van (een van) onze partnerbank(en) heeft, kunt u dat eveneens bij Savedo melden. Dit kan via de bovengenoemde kanalen. Savedo wendt zich met uw klacht tot de betrokken bank. Savedo levert dan binnen tien werkdagen een inhoudelijke terugkoppeling op uw klacht. Ontevreden over de afwikkeling? Dan kunt u ook terecht bij het KiFiD voor klachten tegen een buitenlandse dienstverlener. Het KiFiD is onderdeel van FIN-NET en kan u in contact brengen met het lokale equivalent van het KiFiD in het land van de bank. U kunt uw klacht ook voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform


  • Om u een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden, is het belangrijk dat u de meest actuele versie van een door ons ondersteunde internet browser gebruikt. De volgende browsers worden door Savedo ondersteund:

   Firefox (versie 46 of hoger): 
   Chrome (versie 50 of hoger):
   Internet Explorer (versie 11 of hoger): 
   Safari (versie 9 of hoger): 
   https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/ 
   https://www.google.de/intl/nl/chrome/browser/desktop/ 
   https://www.microsoft.com/nl-nl/download/internet-explorer.aspx 
   https://support.apple.com/nl_NL/downloads/safari 

   Door op de link te klikken wordt u naar de website van de betreffende aanbieder doorgestuurd. Wanneer u het internet-platform van Savedo met een verouderde browser of met een niet ondersteunde browser gebruikt, kan het voorkomen dat bepaalde onderdelen niet of slechts beperkt beschikbaar zijn. • De Savedo-rekening

  • Om klant bij ons te worden, doorloopt u eenvoudig de volgende 3 stappen:

   1) Deposito selecteren en aanvragen

   • Selecteer een deposito uit ons aanbod
   • Vul de online aanvraag in; 
   • Print, onderteken en verstuur de aanvraag per post naar Savedo.


   2) Eenmalige identificatie voor al uw deposito's 

   • Open onze e-mail met een link naar de agenda van onze identificatiepartner AMP Groep; 
   • Geef een locatie en tijdstip op voor een afspraak; 
   • Toon uw Nederlandse ID-bewijs of (EU)-paspoort tijdens de afspraak.


   3) Inleg overmaken:

   • Maak uw inleg over naar uw Savedo-rekening; 
   • De inleg wordt automatisch doorgestuurd naar het door u geselecteerde deposito.


  • Wilt u een rekening openen, dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

   • U bent minstens 18 jaar oud

   • U handelt uit eigen naam en voor eigen rekening

   • Uw woonplaats is in Nederland

   • U heeft een identiteitsbewijs dat nog minstens 3 maanden geldig is

   • U heeft een geldig e-mailadres

   De noodzakelijke identificatie voor het openen van uw bankrekening doorloopt u eenmalig. Bij het openen van andere deposito’s is dit niet meer nodig. Amerikaanse burgers (zowel Greencard-houders als Permanent Residents) komen niet in aanmerking voor ons aanbod door beperkingen gerelateerd aan de Amerikaanse belastingwet FATCA.


  • Zodra uw Savedo-rekening is geopend, wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gesteld en ontvangt u uw Savedo-rekeningnummer. Zodra u deze heeft ontvangen, kunt u uw inleg al overmaken naar uw Savedo-rekening. Uw buitenlandse deposito wordt tegelijkertijd geopend bij de partnerbank naar keuze. Uw inleg wordt automatisch vanaf uw Savedo-rekening doorgestuurd zodra uw deposito is geopend. Dit betekent dat u na het overmaken van uw inleg van uw huisbank naar de Savedo-rekening niets meer hoeft te doen.

   Tevens ontvangt u per brief afzonderlijk (om veiligheidsredenen) uw PIN en iTANcard voor bevestiging van transacties en andere opdrachten. U hoeft niet te wachten op uw PIN of iTAN om uw inleg over te maken naar uw Savedo-rekening.   • Helaas is het op het moment niet mogelijk om bij Savedo een deposito te openen in naam van een niet-natuurlijk persoon zoals een vennootschap of stichting. We zijn echter constant bezig met het uitbreiden en verbeteren van onze dienstverlening en houden daarom de mogelijk open in de toekomst onze producten ook aan rechtspersonen aan te bieden.


  • Nee. Savedo biedt momenteel geen mogelijkheid tot het openen van deposito's op naam van (uw) kinderen. Aangezien Savedo constant aan de verbetering en uitbreiding van haar productaanbod werkt, wordt deze mogelijkheid wellicht in de (nabije) toekomst toegevoegd.


  • Nee. Savedo biedt momenteel geen mogelijkheid tot het openen van en/of-(deposito)rekeningen. Aangezien Savedo constant aan de verbetering en uitbreiding van zijn productaanbod werkt, wordt deze mogelijkheid wellicht in de (nabije) toekomst toegevoegd.


  • Het eindbedrag zal automatisch worden teruggestort naar uw Savedo-rekening. U kunt dit bedrag terug overmaken naar uw huisbank of een nieuw deposito via Savedo openen. Vanuit Savedo Online Bankieren opent u gemakkelijk een nieuw deposito. U hoeft zich niet meer opnieuw te identificeren.


  • Een referentierekening is een IBAN betaalrekening die op uw naam staat gesteld. Deze rekening dient een Nederlandse rekening in euro’s en SEPA beschikbaar te zijn.  • Wij verhogen de veiligheidsstandaard voor internetbankieren. Het zal worden verplicht dat elke klant een referentierekening opgeeft: deze referentierekening diens als extra bescherming voor toekomstige uitbetalingen. Zelfs als derden toegang zouden krijgen tot uw gegevens kunnen zij het geld alleen overboeken naar de door u opgegeven referentierekening.  • U geeft uw referentierekening op door het daarvoor bestemde formulier in the vullen en op te sturen. Het formulier en bijbehorende instructie vindt u terug in uw Savedo Online Bankieren. Print dit formulier uit en vul uw huidige adresgegevens en gewenste referentierekening in. Een overzicht waar in het formulier u deze gegevens kunt invullen, vindt u in deze handleiding.

   Tevens is het belangrijk dit formulier te ondertekenen. Vervolgens stuurt u de documenten naar:

   flatex Bank AG
   Antwoordnummer 98415
   1000 VA, Amsterdam 


  • Na deze termijn is het niet meer mogelijk om geld uit te betalen van de Savedo-rekening indien u geen referentierekening aan ons heeft doorgegeven. Zodra u een referentierekening heeft doorgegeven, zal het weer mogelijk zijn om geld uit te betalen van uw Savedo-rekening.
 • Depositogarantie

  • Alle banken waarmee Savedo samenwerkt zijn gevestigd in de Europese Unie/Europese Economische Ruimte. Dit houdt in dat uw tegoeden op depositorekeningen volgens EU-richtlijnen gedekt zijn tot en met €100.000 per klant per bank(vergunning).

   Voor de EU-landen die (nog) niet de euro als nationale munteenheid voeren, zijn deposito's ook tot en met €100.000 gegarandeerd van teruggave. Deze deposito's worden uitgekeerd in lokale valuta mocht het depositogarantiestelsel van kracht zijn. 

   Als u overweegt meer dan €100.000 in te leggen, kunt u ervoor kiezen uw spaargeld over de deposito’s van meerdere banken te spreiden. Hiermee kunt u voorkomen dat u meer dan €100.000 bij één bank plaatst. Wilt u meer lezen, klik dan hier. • Identificatie

  • Bij Savedo hoeft u zich maar éénmalig, en dat voor het openen van deposito's in de hele Europese Unie, te identificeren. Alle banken die met Savedo werken, benutten onze eenmalige identificatie voor het accepteren van een nieuwe deposito-aanvraag. Uw referentie-rekening, de zogenaamde Savedo-rekening, vormt daardoor een uitermate effectief middel om snel en simpel internationaal meerdere deposito's te openen en te beheren.

   Mogelijk bent u gewend van Nederlandse spaarbanken dat ze u identificeren met een transactie vanaf uw bestaande rekening naar de rekening bij de nieuwe spaarbank ("naam-nummer controle"). Bij Savedo wordt u persoonlijk geïdentificeerd, omdat wij navolging geven aan elders geldende regelgeving tegen witwassen en financiering van terrorisme. Andere EU-lidstaten gaan (nog) niet akkoord met alleen een naam-nummer-controle.  Om u toegang te geven tot lucratieve deposito's in deze EU lidstaten, nemen wij daar dus ook niet genoegen mee.


  • U heeft alleen een geldig identiteitsbewijs nodig. Hiervoor kunt u een Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart of Europees paspoort gebruiken. Een (Nederlands) rijbewijs wordt niet geaccepteerd.

   U moet zelf aanwezig zijn bij uw identificatie-afspraak.


  • Geaccepteerde identiteitsbewijzen: Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart, Europees paspoort. Helaas kunnen wij géén paspoorten accepteren van buiten de Europese Unie. Heeft u een dubbele nationaliteit waarvan één Europees? Gebruik dan gelieve uw Europese paspoort.

   Let op: Vanwege regelgeving in de landen van onze partnerbanken wordt een (Nederlands) rijbewijs niet geaccepteerd. • Partnerbanken

  • Uw deposito gaat in vanaf nadat uw inleg door de partnerbank naar keuze is ontvangen. Vanaf het moment van uw aanvraag kan de dan geldende rente 10 dagen voor nieuwe klanten, en 7 dagen voor bestaande klanten gegarandeerd worden.


  • De minimale inleg is afhankelijk van de aanbieder: 

   • Atlantico Europa: €2.000 
   • BNI Europa: €5.000
   • Imprebanca: €10.000
   • J&T Banka €10.000
   • KentBank: €10.000
   • Privatbanka: €1.000


  • Nee! Zodra de deposito-overeenkomst succesvol afgesloten is, profiteert u van een vaste rente gedurende de gehele looptijd van uw deposito.


  • De euro. Dat geldt voor alle aangeboden deposito's bij Savedo. Resultaat: uw deposito heeft niet te maken met extra (conversie)kosten of wisselkoersschommelingen gedurende de looptijd van het deposito.


  • Dat is een bank die via ons platform spaarproducten biedt aan Nederlandse spaarders. Deze bank is gevestigd in een (andere) lidstaat van de Europese Unie/EER en in het bezit van een Europees Paspoort en een bankvergunning in zijn land van herkomst.


  • Een white-label bank stelt zijn bankvergunning en bancaire diensten ter beschikking van zakelijke dienstverleners, zoals bijvoorbeeld de flatex Bank AG dat doet voor Savedo. Wij maken gebruik van flatex Bank haar innovatieve ideeën, nieuwste technologieën en jarenlange ervaring op het gebied van processen en compliance. White-label banken zijn er voor de consument, maar doen dus nooit direct zaken met u.


  • De flatex Bank AG is opgericht in 2005 en heeft zijn hoofdkantoor in het Duitse Frankfurt. Savedo en flatex Bank maken het u mogelijk snel en simpel te sparen in het buitenland. De Savedo-rekening, die uw referentie-rekening vormt voor alle spaarproducten die u via Savedo aanvraagt, wordt op de achtergrond door flatex Bank aangehouden. De éénmalige identificatie die u ondergaat bij opening van de Savedo-rekening wordt telkens weer benut als u weer een spaarproduct aanvraagt via Savedo.

   U zult als consument nooit direct zaken doen met een white-label bank als flatex Bank. Dit type bank stelt zijn bankvergunning ter beschikking aan zakelijke cliënten zoals Savedo. flatex Bank staat bekend om toepassing van de nieuwste technologie en jarenlange ervaring op het gebied van processen en compliance. Enkele van flatex Bank's white-label services zijn

   • Het openen van een (betaal)rekening - zoals uw Savedo-rekening, de referentie-rekening voor al uw (toekomstige) spaarproducten bij Savedo
   • Online brokerage
   • Equity capital markets (aandelen emissies etc.)

   Met inmiddels bijna 200.000 klanten, rond de 227.000 rekeningen en bijna € 6 miljard aan activa, beschikt flatex Bank over een eigen vermogen van circa € 35 miljoen. Eind 2015 opereerde flatex Bank vanuit vijf verschillende locaties, waarvan vier in Duitsland en één in Oostenrijk. De bank is onderdeel van het beursgenoteerde FinTech Group AG, eigenaar van een breed portfolio aan financieel-technologische bedrijven.

   flatex Bank is lid van de Federale Bond van Duitse Banken en een deelnemend instituut in het wettelijke depositogarantiestelsel van Duitsland, het Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH. De deposito's die u opent via uw Savedo-rekening, zijn daarom gedekt tot en met € 100.000 per klant.


  • De algemene voorwaarden en andere relevante documentatie per partnerbank treft u aan in ons documentencentrum. Klik hier om naar het documentencentrum te gaan.


  • Of het mogelijk is uw deposito vroegtijdig te beëindigen, hangt af van de voorwaarden die de aanbieder hanteert. Lees daarom de Algemene Voorwaarden van de betreffende aanbieder.


  • Om actief te mogen zijn in Nederland moet de aanbieder beschikken over het 'Europees Paspoort'. Hiervoor moet het een notificatieprocedure doorlopen via de toezichthouder in het land van herkomst en De Nederlandsche Bank.

   • De aanbieders van spaarproducten waar Savedo mee samenwerkt, zijn banken gevestigd in een (andere) EU-lidstaat en bezitten in hun land van herkomst een kredietvergunning.
   • Op grond van de Capital Requirements Directive 2013/36/EU (zie ook de site van De Nederlandsche Bank) is het banken toegestaan met de vergunning die ze in de lidstaat van herkomst hebben verworven, actief te zijn in andere lidstaten. Dit wordt ook wel het 'Europees paspoort' genoemd. Het beoogde werk (zoals het aanbieden van spaarrekeningen) in Nederland vindt dus niet plaats op basis van een (afzonderlijke) vergunning van DNB.
   • Het toezicht op de buitenlandse aanbieder - en dus de te verrichten diensten naar Nederland - berust bij de toezichthouder in de lidstaat van herkomst.

   Notificatieprocedure voor het Europees Paspoort:
   1. Voor het starten van activiteiten in Nederland moet een bank eerst de notificatieprocedure via de toezichthouder in de lidstaat van herkomst doorlopen. De notificatie toont in ieder geval de te verrichten werkzaamheden.
   2. Tenzij de toezichthouder in die lidstaat redenen heeft te twijfelen aan de deugdelijkheid van de structuur of van de financiële positie van de bank, doet zij in drie maanden na ontvangst van de benodigde gegevens mededeling van deze en andere gegevens aan DNB.
   3. Na het doorlopen van deze notificatieprocedure mag de bank zijn activiteiten in Nederland aanvangen. De bank wordt opgenomen in een openbaar register dat door DNB wordt gehouden.

   Het gebruik van een Europees paspoort is een zeer gebruikelijke methode voor banken uit heel de EU om activiteiten te mogen ontplooien in andere EU-lidstaten. Enkele voorbeelden van Nederlandse banken die zo spaargeld aantrekken uit andere EU-lidstaten zoals Duitsland en Oostenrijk zijn ABN Amro (Moneyou), LeasePlan Bank en Amsterdam Trade Bank.


  • De Italiaanse wet tegen witwassen van geld heeft strengere eisen dan de Nederlandse wet, waardoor u naast de aanvraag tevens een bewijs van adres dient te verstrekken. 

   Stuur een scan naar klantenservice@savedo.nl of een kopie per post mee met de aanvraag. Zorg dat op dergelijk document uw naam en adres overeenkomen met uw gegevens zoals opgegeven in de aanvraag. De volgende documenten worden geaccepteerd als bewijs van adres:

   • energierekening 
   • (vaste) telefoonrekening 
   • bankafschrift 
   • brief van de Belastingdienst, e.g. (voorlopige) aanslag 
   • uw aanmelding bij uw gemeente

  • Om een rekening te kunnen openen in Kroatië, bent u verplicht een Kroatisch fiscaal nummer op te geven bij de betreffende bank. Aangezien de meeste Nederlanders niet in het bezit zijn van een dergelijk nummer, vult u enkele aanvullende gegevens in tijdens de aanvraag. Met deze gegevens kan de Kroatische aanbieder als gevolmachtigde voor u optreden en het nummer voor u aanvragen bij de lokale belastingautoriteiten. 

   Zodra de aanbieder binnen slechts enkele dagen uw Kroatisch fiscaal nummer heeft ontvangen, kan de aanbieder uw deposito openen. Hier krijgt u uiteraard bericht van. Tevens krijgt u het document met uw Kroatisch fiscaal nummer aangereikt via uw online klantomgeving op het Savedo-internetplatform, voor eventueel toekomstig (her)gebruik.


  • De Portugese wet tegen witwassen van geld heeft strengere eisen dan de Nederlandse wet, waardoor u naast de aanvraag tevens een bewijs van adres en bewijs van beroep dient te verstrekken. 

   Stuur een scan naar klantenservice@savedo.nl of een kopie per post mee met de aanvraag. Zorg dat op dergelijk document uw naam en/of adres en/of beroep overeenkomen met uw gegevens zoals opgegeven in de aanvraag. De volgende documenten worden geaccepteerd:

   Bewijs van adres (zo recent mogelijk): 

   • energierekening 
   • (vaste) telefoonrekening 
   • bankafschrift 
   • brief van de Belastingdienst, e.g. (voorlopige) aanslag 
   • uw aanmelding bij uw gemeente

   Bewijs van beroep (zo recent mogelijk): 

   • Studenten: studenten-ID; bewijs van inschrijving
   • Zelfstandige: zakelijke registratiebewijs; uittreksel handelsregister; aandeelhoudersregister; recente aanslag inkomstenbelasting; actuele bevestiging van de belastingadviseur / belastingdienst
   • Ambtenaren / Werknemers: bewijs van aanstelling (salarisstrook of bevestiging van de werkgever) - niet ouder dan 3 maanden
   • Gepensioneerde: opgave AOW-uitkering
   • Scholier, niet-werkenden: geen bewijs vereist, s.v.p. e-mail sturen naar klantenservice@savedo.nl ter bevestiging


  • Italiaanse banken hebben een standaard procedure bij het openen van een bankrekening waarbij ze ook dienen te vragen naar een Italiaans fiscaal nummer. Indien u in het bezit bent van een Italiaans fiscaal nummer, kunt u dit opgeven bij de betreffende bank tijdens de aanvraag. Indien u niet zulk nummer bezit kunt u het veld gewoon leeglaten en de aanvraag afronden zonder dit veld in te vullen.


  • De Slowaakse wet tegen witwassen van geld heeft strengere eisen dan de Nederlandse wet, waardoor u naast de aanvraag tevens een bewijs van adres dient te verstrekken. 

   Stuur een scan naar klantenservice@savedo.nl of een kopie per post mee met de aanvraag. Zorg dat op dergelijk document uw naam en adres overeenkomen met uw gegevens zoals opgegeven in de aanvraag. De volgende documenten worden geaccepteerd als bewijs van adres:

   • energierekening 
   • (vaste) telefoonrekening 
   • bankafschrift 
   • brief van de Belastingdienst, e.g. (voorlopige) aanslag 
   • uw aanmelding bij uw gemeente


 • Belasting / fiscale thema's

  • Een deposito is een spaarproduct, en valt hiermee onder Box 3 in het Nederlandse belastingstelsel. Savedo heeft voor u alle relevante informatie verzameld op één pagina. Klik hier om de pagina te bezoeken.


  • Savedo biedt u geen financieel, belastingtechnisch of andersoortig advies - hiervoor raadt Savedo u aan zelf (financieel) adviseurs in te schakelen. Ook kunt u de Nederlandse Belastingdienst raadplegen en belastingadvies inwinnen bij professionals op het fiscaal gebied.

   Savedo is een financiële dienstverlener zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Savedo een vergunning verleend voor bemiddeling in spaarrekeningen. Savedo biedt u uitsluitend informatie die nodig is om de aangeboden spaarproducten te evalueren, te selecteren en te beheren.


  • Nederland heeft internationaal afspraken gemaakt voor de uitwisseling van financiële informatie van inwoners. De Nederlandse Belastingdienst wisselt daarom met autoriteiten uit andere landen informatie uit over (mogelijk) in Nederland wonende en gevestigde belastingplichtigen. Savedo's partnerbanken zijn gevestigd in landen waarmee deze afspraken zijn gemaakt. De partnerbanken zijn dan ook wettelijk verplicht u te vragen wat uw fiscale woonland is (met andere woorden: waar u belastingplichtig bent), zodat zij uw financiële informatie (kunnen) doorgeven aan de Nederlandse Belastingdienst.


  • Volgens de Nederlandse wet bent u in Nederland belastingplichtig als uw permanente woon- of verblijfplaats in Nederland is. Daarnaast zijn er andere omstandigheden die mogelijk bepalen of u fiscaal inwoner van Nederland bent:

   • u brengt de meeste tijd door op een Nederlands adres
   • uw partner en gezin wonen in Nederland
   • u werkt in Nederland
   • u bent verzekerd in Nederland
   • u heeft een Nederlandse huisarts
   • u bent lid van een of meer Nederlandse verenigingen
   • uw kinderen volgen een opleiding in Nederland


  • Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie personen (BRP). Iedereen die zich inschrijft in het BRP krijgt automatisch een BSN toegekend. De overheid gebruikt uw burgerservicenummer (BSN) bij de verwerking van uw persoonsgegevens. 

   Met uw BSN kunt u bij elk loket van de overheid terecht. Met dit nummer kan een overheidsorganisatie uw gegevens opzoeken. Zo hoeft u uw gegevens niet bij elke overheidsorganisatie opnieuw aan te leveren. U vindt uw BSN onder andere op de volgende documenten:

   • uw paspoort
   • uw rijbewijs
   • uw identiteitskaart
   • de aangiftebrief die u van de belastingdienst ontvangt
   • een aanslag (bijvoorbeeld inkomstenbelasting) die u van de belastingdienst ontvangt

   In andere landen wordt voor de communicatie tussen de lokale belasting autoriteit en burger vaak ook gebruik gemaakt van een fiscaal nummer. In Duitsland is dat bijvoorbeeld het Steuer-Identifikationsnummer.


  • Net als in Nederland, behoort u in andere landen belasting te betalen over uw vermogen. Dit heet ‘bronbelasting’, en wordt geheven over uw spaarrente. Savedo helpt u om uw bronbelasting te verlagen. Meer informatie hierover, vindt u hier


  • U heeft geen jaaroverzicht van uw deposito nodig om belastingaangifte te doen. Dit komt doordat de Nederlandse Belastingdienst doorgaans met andere landen automatisch gegevens over financiële rekeningen uitwisselt. Bovendien, is er bij bijna al onze banken geen sprake van rente-op-rente en wordt uw rente en inleg pas aan het einde van de looptijd uitbetaald. Dit betekent dus dat de hoogte van uw deposito niet verandert. 

   Mocht u – voor uw eigen administratie – toch graag een overzicht hebben, dan raden wij aan het aanvraagformulier van uw deposito of het eerste bankafschrift te gebruiken. • Mijn Savedo Online Bankieren

  • Om een transactie te doen met uw Savedo-rekening, gaat u naar uw Savedo Online Bankieren. Vervolgens navigeert u naar het tabblad "Transacties" en klikt u op "Nieuwe overboeking". Om de transactie te machtigen, gebruikt u uw iTAN en pincode.


  • U kunt uw IBAN nummer bekijken in uw Savedo Online Bankieren onder "Transacties" en vervolgens "Savedo-Rekening".


  • Wachtwoord: wanneer u zich als nieuwe klant bij Savedo registreert moet uw vervolgens een persoonlijk wachtwoord opgeven. Met dit wachtwoord inloggen op uw Savedo Online Bankieren

   PIN en iTAN: bij de opening van een Savedo-rekening ontvangt u per post een PIN (Persoonlijk Identificatie Nummer) en een iTANcard (Transactienummer). Uw PIN gebruikt u ter bevestiging van de iTANcard(eenmalig). Om transacties van uw Savedo-rekening te machtigen gebruikt u uw zowel uw PIN als iTANcard. 


  • Zodra u de iTANcard en de PIN per brief heeft ontvangen kunt u de iTANcard activeren. Hiervoor gaat u naar uw Savedo Online Bankieren, klikt u op "administratie" en kiest u voor de optie "iTAN activering". Vul de iTAN-activeringscode in die in de tekst van de iTAN brief staat. Deze code is 15-stellig en bestaat uit letters en cijfers. Klik op "activeren" en geef de PIN code in die in de PIN brief vermeldt staat. Met uw geactiveerde iTANcard kunt u een transactie uitvoeren.


  • Uw PIN, die u gebruikt voor alle transacties via uw Savedo-rekening, kan op Savedo.nl worden veranderd. De PIN heeft u per post ontvangen. U logt eenvoudig in op uw Savedo Online Bankieren en klikt in het menu op 'Instellingen'. Hier vindt u de optie “PIN veranderen”. In verband met veiligheidsmaatregelen moet uw PIN bestaan uit minstens 8 tekens waarvan minstens 1 letter en 1 cijfer.


  • Bent u uw wachtwoord vergeten, klik dan op www.savedo.nl/login en daarna op 'Wachtwoord vergeten?' Per e-mail ontvangt u dan een link om uw wachtwoord te resetten.

   Bij verlies van uw PIN en/of iTANcard neemt u a.u.b. contact op met de klantenservice van Savedo. Wij sturen u dan per post een nieuwe PIN en/of iTAcard.