Veelgestelde vragen

Algemeen

Savedo is een bemiddelaar in spaarproducten van kredietinstellingen binnen de EU. Tevens zijn wij het contactpunt waar u terecht kunt met uw vragen over de producten van onze partners.

Meer specifiek bieden we de volgende diensten:

  • Een Nederlandstalige marktplaats, een Nederlandstalige klantenservice en de benodigde Nederlandstalige documentatie (voorwaarden en rekeningafschriften);
  • Alle (toekomstige) communicatie voor, tijdens en na afloop van het deposito in het Nederlands verloopt;
  • Ondersteuning bij reductie van bronbelasting, zodat dubbele belasting op rente-inkomsten voorkomen wordt. Dit doen we bijvoorbeeld door u een Nederlandse vertaling/toelichting te geven bij het invullen van de relevante documentatie;
  • Ondersteuning conform lokale procedures bij het opeisen van uw deposito als een bank insolvent wordt verklaard. Per aanbieder zijn onze klanten tot €100.000 verzekerd van teruggave, dankzij het EU-depositogarantiestelsel.

Heeft u verdere vragen of twijfels? Aarzel dan niet contact op te nemen per e-mail op [email protected].

Savedo ontvangt commissie voor zijn bemiddelingsdiensten. De hoogte wordt bepaald op basis van het spaarkapitaal dat dankzij Savedo bij de aanbieder wordt geplaatst.

Heeft u klachten over Savedo’s dienstverlening? Wij streven er altijd naar eventuele klachten zo spoedig mogelijk te behandelen. Savedo reageert uiterlijk binnen drie werkdagen inhoudelijk op een klacht. U kunt uw klacht:

  • per e-mail bij onze klantenservice indienen - E-mailadres: [email protected]
  • per brief bij onze klantenservice indienen - Adres: Savedo, Robert Schumandomein 2, 6229ES Maastricht

Ontevreden over de afwikkeling? Dan kunt u terecht bij het KiFiD. U kunt uw klacht ook voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/)

Klacht over een partner?

Als u een klacht over de dienstverlening van (een van) onze partnerbank(en) heeft, kunt u dat eveneens bij Savedo melden. Dit kan via de bovengenoemde kanalen. Savedo wendt zich met uw klacht tot de betrokken bank. Savedo levert dan binnen tien werkdagen een inhoudelijke terugkoppeling op uw klacht. Ontevreden over de afwikkeling? Dan kunt u ook terecht bij het KiFiD voor klachten tegen een buitenlandse dienstverlener. Het KiFiD is onderdeel van FIN-NET en kan u in contact brengen met het lokale equivalent van het KiFiD in het land van de bank. U kunt uw klacht ook voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform