Veelgestelde vragen

Belasting / fiscale thema's

Een deposito is een spaarproduct, en valt hiermee onder Box 3 in het Nederlandse belastingstelsel. Savedo heeft voor u alle relevante informatie verzameld op één pagina. Klik hier om de pagina te bezoeken.

Savedo biedt u geen financieel, belastingtechnisch of andersoortig advies - hiervoor raadt Savedo u aan zelf (financieel) adviseurs in te schakelen. Ook kunt u de Nederlandse Belastingdienst raadplegen en belastingadvies inwinnen bij professionals op het fiscaal gebied.

Savedo is een financiële dienstverlener zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Savedo een vergunning verleend voor bemiddeling in spaarrekeningen. Savedo biedt u uitsluitend informatie die nodig is om de aangeboden spaarproducten te evalueren, te selecteren en te beheren.

Nederland heeft internationaal afspraken gemaakt voor de uitwisseling van financiële informatie van inwoners. De Nederlandse Belastingdienst wisselt daarom met autoriteiten uit andere landen informatie uit over (mogelijk) in Nederland wonende en gevestigde belastingplichtigen. Savedo's partnerbanken zijn gevestigd in landen waarmee deze afspraken zijn gemaakt. De partnerbanken zijn dan ook wettelijk verplicht u te vragen wat uw fiscale woonland is (met andere woorden: waar u belastingplichtig bent), zodat zij uw financiële informatie (kunnen) doorgeven aan de Nederlandse Belastingdienst.

Volgens de Nederlandse wet bent u in Nederland belastingplichtig als uw permanente woon- of verblijfplaats in Nederland is. Daarnaast zijn er andere omstandigheden die mogelijk bepalen of u fiscaal inwoner van Nederland bent:

 • u brengt de meeste tijd door op een Nederlands adres
 • uw partner en gezin wonen in Nederland
 • u werkt in Nederland
 • u bent verzekerd in Nederland
 • u heeft een Nederlandse huisarts
 • u bent lid van een of meer Nederlandse verenigingen
 • uw kinderen volgen een opleiding in Nederland

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie personen (BRP). Iedereen die zich inschrijft in het BRP krijgt automatisch een BSN toegekend. De overheid gebruikt uw burgerservicenummer (BSN) bij de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Met uw BSN kunt u bij elk loket van de overheid terecht. Met dit nummer kan een overheidsorganisatie uw gegevens opzoeken. Zo hoeft u uw gegevens niet bij elke overheidsorganisatie opnieuw aan te leveren. U vindt uw BSN onder andere op de volgende documenten:

 • uw paspoort
 • uw rijbewijs
 • uw identiteitskaart
 • de aangiftebrief die u van de belastingdienst ontvangt
 • een aanslag (bijvoorbeeld inkomstenbelasting) die u van de belastingdienst ontvangt

In andere landen wordt voor de communicatie tussen de lokale belasting autoriteit en burger vaak ook gebruik gemaakt van een fiscaal nummer. In Duitsland is dat bijvoorbeeld het Steuer-Identifikationsnummer.

Net als in Nederland, behoort u in andere landen belasting te betalen over uw vermogen. Dit heet ‘bronbelasting’, en wordt geheven over uw spaarrente. Savedo helpt u om uw bronbelasting te verlagen. Meer informatie hierover, vindt u hier

U heeft geen jaaroverzicht van uw deposito nodig om belastingaangifte te doen. Dit komt omdat de Nederlandse Belastingdienst doorgaans met andere landen automatisch gegevens over financiële rekeningen uitwisselt. De betreffende rekeningnummers staan vooringevuld op uw jaaropgaaf. Bovendien, is er bij alle partnerbanken geen sprake van rente-op-rente en wordt uw rente en inleg pas aan het einde van de looptijd uitbetaald. Dit betekent dus dat de hoogte van uw deposito niet verandert. U hoeft dus enkel het inlegbedrag achter de respectievelijke bankrekening in te voeren.

Mocht u – voor uw eigen administratie – toch graag een overzicht hebben, dan raden wij aan het aanvraagformulier van uw deposito of het eerste bankafschrift te gebruiken.