Depositogarantie

Alle informatie over depositogarantie

€ 100.000

Savedo werkt exclusief met banken uit EU-lidstaten. Naar EU-richtlijnen hebben alle lidstaten (net zoals Nederland) wettelijke depositogarantiestelsels in plaats die uw banktegoeden garanderen tot en met €100.000 per bank.

Dankzij de harmonisatie van EU-richtlijnen 2009/14/EG en 2014/49/EU, in navolging van EU-richtlijn 94/19/EG, heeft elke EU-lidstaat een wettelijk depositogarantiestelsel dat deposito's tot en met €100.000 per klant per bank garandeert. Deze richtlijnen zijn opgesteld voor het geval dat een bank niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.
 

20 Werkdagen

De voornoemde EU-richtlijnen bepalen dat verzoeken op uitbetaling van banktegoeden tot €100.000 per klant per bank gehonoreerd worden binnen een termijn van 20 werkdagen in alle EU-lidstaten.

De termijn van 20 werkdagen gaat in vanaf de datum waarop de nationale autoriteiten overgaan tot de vaststelling dat een kredietinstelling niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Tegen 2024 dient de uitbetalingstermijn in alle lidstaten teruggebracht te zijn naar 7 werkdagen. Een aantal lidstaten, zoals Portugal en Tsjechië, hebben deze termijn van 7 werkdagen reeds ingevoerd.
 

Meer informatie

Wilt u meer weten per land, consulteert u dan onderstaande tabel. Ook vind u meer informatie op de website van De Nederlansche Bank

Nationale depositogarantiestelsels

Informatie over de nationale depositogarantiestelsels waartoe Savedo's partnerbanken behoren.

België

Het Garantiefonds - depositogarantiestelsel van het Koninkrijk België

Website: http://garantiefonds.belgium.be/nl

E-mailadres: [email protected]

Tel: +32 2 574 78 40

Adres: Garantiefonds voor financiële diensten - Federale Overheidsdienst - Financiën Algemene Administratie van de Thesaurie, Kunstlaan 30, B-1040 Brussel, België

Duitsland

Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH - depositogarantiestelsel van de Bondsrepubliek Duitsland

Website: http://www.edb-banken.de

E-mailadres: [email protected]

Tel: +49 30 59 00 11 960

Adres: Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH, Burgstraße 28, 10178 Berlin, Germany

Italië

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - depositogarantiestelsel van de Italiaanse Republiek

Website: http://www.fitd.it

E-mailadres: [email protected]

Tel: +39 06 699861

Adres: Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Via del Plebiscito 102, 00186 Rome, Italië

Kroatië

State Agency for Deposit Insurance and Bank Resolution - depositogarantiestelsel van de Republiek Kroatië

Website: http://www.dab.hr/en/home

E-mailadres: [email protected]

Tel: +385 (1) 4813222

Adres: Jurišićeva 1/II 10000 Zagreb, Croatia

Portugal

 

Fundo de Garantia de Depósitos - depositogarantiestelsel van de Portugese Republiek

Website: http://www.fgd.pt/

E-mailadres: [email protected]

Tel: +351 21 792 57 35

Adres: Fundo de Garantia de Depósitos, Av. da República 57 – 8º, 1050-189 Lissabon, Portugal

Slowakije

Fond ochrany vkladov - depositogarantiestelsel van de Slowaakse Republiek

Website: http://www.fovsr.sk/

E-mailadres: [email protected]

Tel: +421 2 5443 5444

Adres: Fond ochrany vkladov, Kapitulská 12, 812 47 Bratislava 1, Slowakije

Tsjechië

Financial Market Guarantee System - depositogarantiestelsel van de Tsjechische Republiek

Website: http://www.fpv.cz/en/

E-mailadres: [email protected]

Tel: +420 234 767 676

Adres: Financial Market Guarantee System, Týn 639, 110 00 Prague 1, Czech Republic