Veelgestelde vragen

Deactivering van de klantenzone

Op 31 maart 2022 hebben wij de klantentoegang (login) op Savedo gedeactiveerd.

Derhalve wordt u verzocht nota te nemen van de volgende informatie.

Het eindbedrag zal automatisch worden teruggestort naar uw Savedo-rekening. U kunt dit bedrag terug overmaken naar uw huisbank.

Een referentierekening is een IBAN betaalrekening die op uw naam staat gesteld. Deze rekening dient een Nederlandse rekening in euro’s en SEPA beschikbaar te zijn.

Wij verhogen de veiligheidsstandaard voor internetbankieren. Het zal worden verplicht dat elke klant een referentierekening opgeeft: deze referentierekening diens als extra bescherming voor toekomstige uitbetalingen. Zelfs als derden toegang zouden krijgen tot uw gegevens kunnen zij het geld alleen overboeken naar de door u opgegeven referentierekening.

U geeft uw referentierekening op door het daarvoor bestemde formulier in the vullen en op te sturen. Print dit formulier uit en vul uw huidige adresgegevens en gewenste referentierekening in. Een overzicht waar in het formulier u deze gegevens kunt invullen, vindt u in deze handleiding.

Tevens is het belangrijk dit formulier te ondertekenen. Vervolgens stuurt u de documenten naar:

flatexDEGIRO Bank AG
Antwoordnummer 98415
1000 VA, Amsterdam 

Na deze termijn is het niet meer mogelijk om geld uit te betalen van de Savedo-rekening indien u geen referentierekening aan ons heeft doorgegeven. Zodra u een referentierekening heeft doorgegeven, zal het weer mogelijk zijn om geld uit te betalen van uw Savedo-rekening.

Om actief te mogen zijn in Nederland moet de aanbieder beschikken over het 'Europees Paspoort'. Hiervoor moet het een notificatieprocedure doorlopen via de toezichthouder in het land van herkomst en De Nederlandsche Bank.

  • De aanbieders van spaarproducten waar Savedo mee samenwerkt, zijn banken gevestigd in een (andere) EU-lidstaat en bezitten in hun land van herkomst een kredietvergunning.
  •  Op grond van de Capital Requirements Directive 2013/36/EU (zie ook de site van De Nederlandsche Bank) is het banken toegestaan met de vergunning die ze in de lidstaat van herkomst hebben verworven, actief te zijn in andere lidstaten. Dit wordt ook wel het 'Europees paspoort' genoemd. Het beoogde werk (zoals het aanbieden van spaarrekeningen) in Nederland vindt dus niet plaats op basis van een (afzonderlijke) vergunning van DNB.
  • Het toezicht op de buitenlandse aanbieder - en dus de te verrichten diensten naar Nederland - berust bij de toezichthouder in de lidstaat van herkomst.

Notificatieprocedure voor het Europees Paspoort:

  1.  Voor het starten van activiteiten in Nederland moet een bank eerst de notificatieprocedure via de toezichthouder in de lidstaat van herkomst doorlopen. De notificatie toont in ieder geval de te verrichten werkzaamheden.
  2.  Tenzij de toezichthouder in die lidstaat redenen heeft te twijfelen aan de deugdelijkheid van de structuur of van de financiële positie van de bank, doet zij in drie maanden na ontvangst van de benodigde gegevens mededeling van deze en andere gegevens aan DNB.
  3. Na het doorlopen van deze notificatieprocedure mag de bank zijn activiteiten in Nederland aanvangen. De bank wordt opgenomen in een openbaar register dat door DNB wordt gehouden.

Het gebruik van een Europees paspoort is een zeer gebruikelijke methode voor banken uit heel de EU om activiteiten te mogen ontplooien in andere EU-lidstaten. Enkele voorbeelden van Nederlandse banken die zo spaargeld aantrekken uit andere EU-lidstaten zoals Duitsland en Oostenrijk zijn ABN Amro (Moneyou), LeasePlan Bank en Amsterdam Trade Bank.