Veelgestelde vragen

Partnerbanken

Nee! Zodra de deposito-overeenkomst succesvol afgesloten is, profiteert u van een vaste rente gedurende de gehele looptijd van uw deposito.

Dat is een bank die via ons platform spaarproducten biedt aan Nederlandse spaarders. Deze bank is gevestigd in een (andere) lidstaat van de Europese Unie/EER en in het bezit van een Europees Paspoort en een bankvergunning in zijn land van herkomst.

Een white-label bank stelt zijn bankvergunning en bancaire diensten ter beschikking van zakelijke dienstverleners, zoals bijvoorbeeld de flatexDEGIRO Bank AG dat doet voor Savedo. Wij maken gebruik van flatexDEGIRO Bank AG haar innovatieve ideeën, nieuwste technologieën en jarenlange ervaring op het gebied van processen en compliance. White-label banken zijn er voor de consument, maar doen dus nooit direct zaken met u.

De flatexDEGIRO Bank AG is opgericht in 2005 en heeft zijn hoofdkantoor in het Duitse Frankfurt. Savedo en flatexDEGIRO Bank AG maken het u mogelijk snel en simpel te sparen in het buitenland. De Savedo-rekening, die uw referentie-rekening vormt voor alle spaarproducten die u via Savedo aanvraagt, wordt op de achtergrond door flatexDEGIRO Bank AG aangehouden. De éénmalige identificatie die u ondergaat bij opening van de Savedo-rekening wordt telkens weer benut als u weer een spaarproduct aanvraagt via Savedo.

U zult als consument nooit direct zaken doen met een white-label bank als flatexDEGIRO Bank AG. Dit type bank stelt zijn bankvergunning ter beschikking aan zakelijke cliënten zoals Savedo.  flatexDEGIRO Bank AG staat bekend om toepassing van de nieuwste technologie en jarenlange ervaring op het gebied van processen en compliance. Enkele van flatexDEGIRO Bank AG's white-label services zijn

  • Het beheren van een (betaal)rekening - zoals uw Savedo-rekening, de referentie-rekening voor al uw (toekomstige) spaarproducten bij Savedo
  • Online brokerage
  • Equity capital markets (aandelen emissies etc.)


Met inmiddels bijna 200.000 klanten, rond de 227.000 rekeningen en bijna € 6 miljard aan activa, beschikt flatexDEGIRO Bank AG over een eigen vermogen van circa € 35 miljoen. Eind 2015 opereerde flatexDEGIRO Bank AG vanuit vijf verschillende locaties, waarvan vier in Duitsland en één in Oostenrijk. De bank is onderdeel van het beursgenoteerde FinTech Group AG, eigenaar van een breed portfolio aan financieel-technologische bedrijven.

flatexDEGIRO Bank AG is lid van de Federale Bond van Duitse Banken en een deelnemend instituut in het wettelijke depositogarantiestelsel van Duitsland, het Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH. De deposito's via uw Savedo-rekening, zijn daarom gedekt tot en met € 100.000 per klant.

De algemene voorwaarden en andere relevante documentatie per partnerbank treft u aan in ons documentencentrum. Klik hier om naar het documentencentrum te gaan.

Of het mogelijk is uw deposito vroegtijdig te beëindigen, hangt af van de voorwaarden die de aanbieder hanteert. Lees daarom de Algemene Voorwaarden van de betreffende aanbieder.

Om actief te mogen zijn in Nederland moet de aanbieder beschikken over het 'Europees Paspoort'. Hiervoor moet het een notificatieprocedure doorlopen via de toezichthouder in het land van herkomst en De Nederlandsche Bank.

  • De aanbieders van spaarproducten waar Savedo mee samenwerkt, zijn banken gevestigd in een (andere) EU-lidstaat en bezitten in hun land van herkomst een kredietvergunning.
  •  Op grond van de Capital Requirements Directive 2013/36/EU (zie ook de site van De Nederlandsche Bank) is het banken toegestaan met de vergunning die ze in de lidstaat van herkomst hebben verworven, actief te zijn in andere lidstaten. Dit wordt ook wel het 'Europees paspoort' genoemd. Het beoogde werk (zoals het aanbieden van spaarrekeningen) in Nederland vindt dus niet plaats op basis van een (afzonderlijke) vergunning van DNB.
  • Het toezicht op de buitenlandse aanbieder - en dus de te verrichten diensten naar Nederland - berust bij de toezichthouder in de lidstaat van herkomst.

Notificatieprocedure voor het Europees Paspoort:

  1.  Voor het starten van activiteiten in Nederland moet een bank eerst de notificatieprocedure via de toezichthouder in de lidstaat van herkomst doorlopen. De notificatie toont in ieder geval de te verrichten werkzaamheden.
  2.  Tenzij de toezichthouder in die lidstaat redenen heeft te twijfelen aan de deugdelijkheid van de structuur of van de financiële positie van de bank, doet zij in drie maanden na ontvangst van de benodigde gegevens mededeling van deze en andere gegevens aan DNB.
  3. Na het doorlopen van deze notificatieprocedure mag de bank zijn activiteiten in Nederland aanvangen. De bank wordt opgenomen in een openbaar register dat door DNB wordt gehouden.

Het gebruik van een Europees paspoort is een zeer gebruikelijke methode voor banken uit heel de EU om activiteiten te mogen ontplooien in andere EU-lidstaten. Enkele voorbeelden van Nederlandse banken die zo spaargeld aantrekken uit andere EU-lidstaten zoals Duitsland en Oostenrijk zijn ABN Amro (Moneyou), LeasePlan Bank en Amsterdam Trade Bank.