Vermogensbelasting

Savedo helpt u dubbele belasting te voorkomen

Als een fiscaal inwoner van Nederland in een ander EU-land inkomsten ontvangt uit bezittingen, zoals in het geval van spaarrente, royalty's of dividend, dan moet daar in Nederland belasting over worden betaald. Bij uitbetaling wordt in het land van herkomst vaak ook belasting geheven - deze lokale belasting heet bronbelasting. Dankzij verdragen die Nederland gesloten heeft met andere EU-lidstaten, kunt u eenvoudig voorkomen dat u dubbel belasting betaalt op uw spaarinkomsten. 

Savedo ondersteunt u hierbij met behulp van instructies en verstrekt u tijdig de benodigde formulieren ter verlaging van bronbelasting. Zo kunt u zorgeloos profiteren van hogere rentes in het buitenland.

 

Belastingplichtig (oftewel fiscaal inwoner) in Nederland
Volgens de Nederlandse wet bent u in Nederland belastingplichtig als uw permanente woon- of verblijfplaats in Nederland is. Daarnaast zijn er andere omstandigheden die mogelijk bepalen of u fiscaal inwoner van Nederland bent:

  • u brengt de meeste tijd door op een Nederlands adres
  • uw partner en gezin wonen in Nederland
  • u werkt in Nederland
  • u bent verzekerd in Nederland
  • u heeft een Nederlandse huisarts
  • u bent lid van een of meer Nederlandse verenigingen
  • uw kinderen volgen een opleiding in Nederland

Vermogensbelasting Nederland vs. Europese Unie

Zoals gezegd kunt u eenvoudig voorkomen dat u dubbel belasting betaalt op uw spaarinkomsten. Niettemin is het handig om te weten hoe Nederlandse rendementsheffing zich verhoudt tot die van andere EU-lidstaten. Het belangrijkste verschil:

In Nederland wordt uw spaargeld gerekend tot Box 3. Over het belastbaar vermogen (het vermogen boven het heffingsvrij vermogen van € 30.000), veronderstelt de Belastingdienst vanaf 2017 een fictief rendement afhankelijk van de hoogte van vermogen. Hierover telt de Belastingdienst vervolgens 30% belasting. Met andere woorden, u draagt een vastgesteld percentage van uw belastbaar vermogen elk jaar af aan de Belastingdienst, ongeacht het daadwerkelijke rendement.

In andere EU-lidstaten wordt belasting gerekend over daadwerkelijk rendement. Als u bijvoorbeeld 1,5% rente p.j. kreeg op uw deposito, dan wordt over dát rendement ook belasting geheven. Omdat u al belasting-plichtig bent in Nederland, kunt u deze belasting verlagen. Savedo ondersteunt u m.b.v. instructies en de vereiste formulieren.

Belastingverdragen in de praktijk

Nederland heeft overeenkomsten met andere EU-lidstaten, die waarborgen dat u geen dubbele belasting hoeft te betalen als u spaargeld in het buitenland heeft. Concreet betekent dit dat belastingplichtigen in Nederland de lokale bronbelasting naar de volgende tarieven kunnen verlagen: 

Uw spaargeld staat in De bronbelasting op
uw spaarrente is
Als belastingplichtige in
Nederland verlaagt u dit naar
Met behulp van
België 30% 0% Deze instructie
Italië 26% 0% Geen actie vereist
Kroatië 10% 0% Deze instructie
Portugal  28% 10% Deze instructie
Slowakije 19% 0% Deze instructie
Tsjechië 15% 0% Deze instructie


*DEZE 10% KAN IN BEGINSEL VERREKEND WORDEN MET DE IN NEDERLAND VERSCHULDIGDE BELASTING OVER BOX 3, WAARDOOR ER PER SALDO GEEN HEFFING PLAATSVINDT OVER DE RENTE-INKOMSTEN VANUIT PORTUGAL
 

Te laat met indienen? 
Indien u het vereiste document voor verlaging van de bronbelasting niet (tijdig) indient, wordt er bronbelasting ingehouden op uw spaarrente. U krijgt binnen vier weken een bewijs hiervan in uw inbox in uw online klantomgeving van Savedo. In sommige landen kunt u de betaalde bronbelasting bij de respectievelijke buitenlandse belastingdienst op een later tijdstip alsnog terugvorderen.