Landenoverzicht

Spaarrentes hebben historische dieptepunten bereikt  in Nederland. Als internationale marktplaats voor spaarrekeningen, is Savedo het slimme alternatief om elders in de Europese Unie een hoger rendement te krijgen op uw spaargeld. Bovendien zijn uw deposito's dankzij de EU-richtlijnen 2009/14/EG en 2014/49/EU, in navolging van 94/19/EG, in alle EU-lidstaten gegarandeerd door de wettelijk verplichte depositogarantiestelsels. Savedo biedt u deposito's met looptijden van 6 maanden tot en met 10 jaar. 

Om u verder te informeren over de verschillende landen, vindt u onder "Landenvergelijking" een vergelijking van economische kengetallen tussen de landen van herkomst van Savedo's partnerbanken.