Koninkrijk België

België was samen met Nederland een van de oprichters van de Europese Economische Gemeenschap in 1958 die aan de basis stond van de Europese Unie en is lid van de eurozone sinds 1999. Het grenst aan Nederland in het noorden, Duitsland en Luxemburg in het oosten en aan Frankrijk in het zuiden. Samen met Nederland en Luxemburg vormt België de Benelux. België is een parlementaire federale constitutionele monarchie, dat bestaat uit drie gewesten: het Nederlandstalige Vlaanderen in het noorden, het Franstalige Wallonië in het zuiden en Brussel, de tweetalige hoofdstad, waar Frans en Nederlands de officiële talen zijn. Er is ook een kleine Duitstalige minderheid in het oosten van het land. In het land wonen ruim 11,3 miljoen mensen, waarvan circa 180.000 in Brussel en circa 1,2 miljoen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als hoofdstad van België en met huisvesting van zowel het hoofdkwartier van de Europese Unie als het hoofdkwartier van de NAVO, is Brussel het politieke en culturele centrum van België.

Die Belgische economie bevindt zich sinds enkele jaren in een fase van milde groei: In 2016 groeide het bruto binnenlands product met 1,2% tot € 421,6 miljard, voor 2017 verwacht het IMF een groei van 1,4%. Tegelijkertijd neemt de werkloosheid geleidelijk af van 8,7% in 2015, naar 7,8% in 2016 en - prognose - 7,6% in 2017. De verbeteringen in de Belgische economie zijn onder meer het gevolg van de sterke binnenlandse vraag, waarbij de consumentenbestedingen werden ondersteund door lagere inflatie en investeringen toenamen dankzij gemakkelijke toegang tot krediet en andere hervormingen om de winstgevendheid van bedrijven te verbeteren. Om de groei structureel te verhogen en België aantrekkelijker te maken voor ondernemers kwam de federale regering in juli 2017 tot een akkoord over de begroting en een reeks fiscale en socio-economische maatregelen. Zo wordt de begroting in 2018 aangescherpt om de overheidsschuld te verlagen, wordt het tarief van vennootschapsbelasting in de komende jaren verlaagd en worden maatregelen geïmplementeerd om de flexibiliteit in de arbeidsmarkt te verhogen en arbeidskosten te verlagen.

De centrale geografische ligging van België en het hoog ontwikkelde vervoersnetwerk hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van een goed gediversifieerde economie, met een brede mix van vervoer, diensten, productie en hightech. De rol van België als regionale logistieke hub maakt de economie afhankelijk van de buitenlandse vraag, met name bij handelspartners van de EU. Ongeveer driekwart van de Belgische handel is met andere EU-lidstaten. Duitsland, Frankrijk en Nederland zijn de belangrijkste handelspartners van België. Nederland exporteert jaarlijks voor circa € 44 miljard naar België en importeert voor circa € 40 miljard. De grootste export-/importcategorie tussen Nederland en België betreft ruwe aardolie en aardolie producten.