Republiek Kroatië

Kroatië is een republiek in het zuiden van Centraal-Europa. Het land grenst in het noorden aan Slovenië en Hongarije, in het zuiden aan Bosnië-Herzegovina en Montenegro en in het westen aan de Adriatische Zee. Er wonen zo’n 4,2 miljoen mensen in Kroatië en het oppervlak van het land is iets minder dan anderhalf keer de grootte van Nederland. Het politieke, economische en wetenschappelijke centrum van het land is de hoofdstad Zagreb, met zo’n 790.000 inwoners.

Na de Tweede Wereldoorlog tot aan de onafhankelijkheidsverklaring in 1991 was Kroatië deel van het voormalig Joegoslavië. Sinds juli 2013 is Kroatië lidstaad van de Europese Unie. Sinds december 2011 is er in de parlementaire democratie Kroatië sprake van een middenlinks-coalitie onder de sociaal-democratische premier Zoran Milanović.

Sinds de financiële crisis van 2008 heeft Kroatië een korte periode van recessie gekend. Echter sinds de jaren 2015 en 2016 is er sprake van een duidelijke economische ommekeer. Eind 2015 kon Kroatië een economische groei rapporteren van 1,6 procent en voor het jaar 2016 wordt een groei van 1,9% verwacht (bron: IMF). Dit is vooral te danken aan door Kroatië doorgevoerde en door de EU geïnitieerde structurele hervormingen. Ook de Nederlandse export naar Kroatië neemt sinds 2013 toe (bron: CBS).

In het jaar 2015 lag het bruto binnenlands product (bbp) van Kroatië rond de € 43,9 miljard. Circa 20 procent van het bbp wordt gegenereerd door de toerismesector. Andere belangrijke sectoren zijn de voedingsmiddelenindustrie, de chemie- en metaalverwerkingsindustrie, alsmede land- en bosbouw.