Bruto binnenlands product (bbp)

Het bruto binnenlands product van de landen van herkomst van Savedo's partnerbanken.

Het bruto binnenlands product (bbp) is een maat voor de omvang van de economie. De verandering van het volume van het bbp in een bepaalde tijdsperiode is een maat voor de groei (of krimp) van de economie. Het bruto binnenlands product tegen marktprijzen is de som van de marktwaarde van alle goederen en diensten die binnen de grenzen van een land geproduceerd worden in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar.

Bron: Eurostat