Bbp groei

De bbp groei van de bij Savedo betrokken landen.

Het bruto binnenlands product (bbp) is een maat voor de omvang van de economie. De verandering van het volume van het bbp in een bepaalde tijdsperiode is een maat voor de groei (of krimp) van de economie. Het bruto binnenlands product tegen marktprijzen is de som van de marktwaarde van alle goederen en diensten die binnen de grenzen van een land geproduceerd worden in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar. Geavanceerde dienstverlenende en industriële landen zoals Nederland, Duitsland en Oostenrijk streven naar een constante stabiele groei van het bbp van twee tot drie procent. In de zogenaamde opkomende landen zoals China en India, bevinden de groeicijfers van het bbp zich op aanzienlijk hogere niveaus en hebben herhaaldelijk de tien procent drempel gehaald in het verleden.

Bron: IMF