Index van Menselijke Ontwikkeling (HDI)

De Index van Menselijke Ontwikkeling (HDI) van de bij Savedo betrokken landen.

De Index van Menselijke Ontwikkeling (HDI) is een index die wordt gebruikt door de Verenigde Naties voor de menselijke ontwikkeling van een land. Om de HDI te berekenen, worden de drie componenten levensverwachting, onderwijs en koopkracht gebruikt. In principe, hoe hoger de waarde, hoe hoger het niveau van ontwikkeling van een land.

Bron: Human Development Report Office, 2016