Staatsschuld-tot-bbp verhouding

De staatsschuld-tot-bbp verhouding van de bij Savedo betrokken landen.

De staatschuld-tot-bbp verhouding van een land drukt de relatie uit tussen de staatschuld van een land en haar bbp. Hoe lager deze verhouding, hoe lager de schuld is ten opzichte van het bbp.

Bron: Europese Commissie