Tsjechische Republiek

Tsjechië is sinds 1 mei 2004 lid van de Europese Unie. In totaal heeft het land circa 10,5 miljoen inwoners. De hoofdstad Praag, met circa 1,3 miljoen inwoners, is de economische drijfveer en het politiek centrum van het land.

Het bruto binnenlands product (bbp) van Tsjechië groeide met 2,5% in 2016, waarmee de Tsjechische economie een van de snelst groeiende economiën van de EU is. Het Tsjechisch bbp bedroeg in 2016 circa € 176,6 miljard en zal naar verwachting met 2,4% groeien in 2017 (bron: IMF). 

Vergeleken met andere EU-landen heeft Tsjechië een van de laagste staatsschuld-tot-bbp verhoudingen, en de grote ratingbureaus beschouwen de Tsjechische economie als stabiel.

De kracht van de Tsjechische export ligt met name in de auto-industrie (Škoda). Andere belangrijke sectoren zijn de zware industrie (ijzer en staal), de machinebouw, de chemische industrie en de textielindustrie. 

Nederland en Tsjechië hebben al jaren zeer sterke economische banden, wat blijk uit cijfers van de Tsjechische Nationale Bank (laatst beschikbare cijfers uit 2014): Nederland was met 34% van de totale uitstaande Tsjechische directe investeringen in het buitenland het meest populaire investeringsland voor de Tsjechen. Het Nederlandse aandeel is daarmee bijna het dubbele van de nummer twee voor Tsjechische directe investeringen, Slowakije, dat circa 19% van totale investeringen noteerde. Andersom is, met maar liefst 24% van het totaal, het grootste aandeel van uitstaande buitenlandse investeringen in Tsjechië afkomstig uit Nederland.