Privacybeleid Savedo

Aanhef     

Savedo GmbH, in Nederland handelend via haar nevenvestiging met adres Robert Schumandomein 2, 6229ES Maastricht ("Savedo"), hecht veel belang aan de bescherming en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Het verzamelen en de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt uitsluitend binnen de wettelijke kaders uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit Privacybeleid van Savedo, informeren wij u over welke persoonsgegevens wij, in verband met uw gebruik van Savedo’s internetplatform (“Internetplatform”) en diensten, verzamelen en waarvoor deze gegevens worden verwerkt.

1. Verantwoordelijke dienst / contactpersoon

Verantwoordelijke in de zin van de AVG:

Savedo GmbH 
Robert Schumandomein 2
6229 ES Maastricht

Tel: 085 - 888 0305

E-Mail-Adresse: [email protected]
Website: https://www.savedo.nl/

Bestuurder: Bennet Duncker, Nils Lackes

Kamer van Koophandel nummer: 65085183

BTW- nummer: NL 855974424B01

Als u vragen of suggesties heeft met betrekking tot gegevensbescherming, kunt u Savedo hier per e-mail over informeren, geadresseerd aan [email protected] .

2. Voorwerp van de gegevensbescherming

Gegevensbescherming heeft betrekking op persoonsgegevens. Deze betreffen elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld gegevens zoals naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer, maar ook gebruiksgegevens. Gebruiksgegevens zijn gegevens die noodzakelijk zijn om het Internetplatform te gebruiken, zoals gegevens over het begin, het einde en de omvang van het gebruik van het Internetplatform en aanmeldgegevens.

3. Verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens

1.     Geautomatiseerde verzameling van gegevens

De website van Savedo is verdeeld in twee verschillende afdelingen. Één afdeling is voor bezoekers, de andere voor geregistreerde klanten. Bij de toegang tot het publieke deel van de website van Savedo geeft uw internetbrowser om technische redenen automatisch gegevens door. Als u onze website bezoekt worden de volgende gegevens opgeslagen:

● Datum en uur van toegang tot de website;

● Request (instructie); 

● Browsertype / -versie;

● IP-adres; 

● Request-URL; 

● Besturingssysteem; 

● URL van de eerder bezochte website (Referrer); 

● Uw bezochte websites

Wij gebruiken Google Analytics, een website-analyse dienst, om deze gegevens te verzamelen. Door middel van deze gegevens kunnen wij statistieken genereren, om onze website te verbeteren. Uw IP-adres zal voordien geanonimiseerd worden zodat een directe identificatie onmogelijk wordt. Nadere informatie vindt u aan het einde van dit document.

2.       Registratie bij Savedo

Wilt u gebruik kunnen maken van Savedo’s Internetplatform, aangeboden producten en diensten, dan dient u zich te r`egistreren. Hiertoe moet u tijdens uw registratie uw volledig adres, emailadres, wachtwoord, evenals andere persoonsgegevens, namelijk: aanhef, voornaam, achternaam en titel. Verder krijgt uw ook een specifieke klantnummer door ons meegedeeld.

4. Voorzorgsmaatregelen

Alle medewerkers van ons bedrijf zijn getraind en gebonden aan de gegevensbescherming in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de AVG. Ons computercentrum en interne ITafdeling werken de technische beveiligingsmaatregelen voortdurend bij aan de huidige omstandigheden en vereisten. Beiden zijn onderhevig aan constante controle.

5.   Rechtsbasis

De verwerking van uw gegevens gebeurt op de volgende wettelijke Basis:

· Uw toestemming (Art. 6: 1, AVG),

· Om contractuele bepalingen met u uit te voeren (Art. 6: 1, onder b) AVG),

· Voor een gerechtvaardigd belang van onze kant (Art. 6: 1, onder f) AVG), namelijk de verbetering van ons aanbod, voor onze statistieken en bescherming van misbruik.

6. Doorgeven van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan diensten die wij gebruiken als onderdeel van de uitvoering van onze contractuele verplichtingen en de betrokken partner- en productbanken.

7. Gegevensbronnen

Wij ontvangen gegevens van u, inclusief de door u gebruikte apparatuur.

8. Opslagduur

We slaan uw gegevens op als,

· U heeft ingestemd met de verwerking, totdat u uw toestemming intrekt en/of zes maanden na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen;

· We de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van een contract, totdat de contractuele relatie met u en/of de wettelijke opslagtermijn afloopt;

· We de gegevens op een gerechtvaardigde basis gebruiken, zolang u geen interesse heeft in het verwijderen of anonimiseren van de gegevens.

9. Uw rechts als belanghebbende

U heeft – soms onder bepaalde voorwaarden – het recht om 

· Informatie op te vragen over de verwerking van uw gegevens; 

· Uw gegevens te corrigeren; 

· Uw gegevens te blokkeren of wissen; 

· De verwerking te beperken; 

· Niet akkoord te gaan met de verwerking van uw gegevens; 

· Uw gegevens in een gangbaar formaat te ontvangen en te verzenden naar een derde partij; 

· Uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw gegevens voor de toekomst; 

· Een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit over niet-ontvankelijke gegevensverwerking. De toezichthoudende autoriteit die voor u verantwoordelijk is, is de Autoriteit Persoonsgegevens   (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) .

10. Vereiste of verplichting tot het verstrekken van gegevens

Tenzij specifiek vermeld in tijdens de heffing, is het verstrekken van gegevens niet vereist of verplicht.

11. Gebruik van een ticketsysteem voor klanten voor het uitvoeren van klantenservice

Savedo gebruikt een systeem voor klantentickets om individuele verzoeken aan de klantenservice af te handelen. Via dit systeem worden zowel inkomende e-mails beantwoord als uitgaande e-mails voor individuele vragen van klanten zonder voorafgaand onderzoek.

Als ticketsysteem wordt Zendesk Inc., 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, momenteel gebruikt als Software-as-a-Service (SaaS). Door u te registreren voor de Savedo Investor Service of door een e-mail te sturen naar Savedo, worden persoonlijke gegevens zoals e-mailadres, naam en geslacht overgedragen aan Zendesk Inc. Dit geldt ook voor de inhoud van een e-mail en eventuele bijlagen. Savedo is met Zendesk Inc. overeengekomen dat alle gegevens van Zendesk Inc. uitsluitend worden opgeslagen op servers binnen de Europese Unie.

12.  Cookies

Savedo gebruikt “Cookies” en de, om u een uitgebreid scala aan functies te bieden en het gebruik van haar website handiger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die met behulp van uw internetbrowser op uw computer worden geplaatst. “Sommige van deze Cookies worden na het sluiten van uw browser gewist (zogenaamde “Session-Cookies”). Wederom andere Cookies blijven op uw computer opgeslaan (zogenaamde “Persistent-Cookies”) zodat Savedo uw direct weer herkent, zodra u op onze website komt. U kunt uw browser zo instellen, dat uw een mededeling krijgt wanneer Cookies op uw computer opgeslaan worden. Met deze instelling kunt u dan ook beslissen, of uw deze Cookies weliswaar wilt opslaan. Indien u bepaalde Cookies niet op wilt slaan is het mogelijk dat de Savedo website niet goed werk.

Hier kunt u uw persoonlijke cookie-voorkeuren instellen.

Van zelfsprekend kunt u onze website ook zonder Cookies bezoeken. Als u althans geen Cookies accepteerd is de functionaliteit van onze website beperkt. Indien u voor de Savedo service wil registreren moet u bepaalde Cookies accepteren.

Google Analytics

Savedo gebruikt Google Analytics, een website-analyse dienst aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google Analytics gebruikt Cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie opgeslagen informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw verkort IP-adres d.m.v. de zogenaamde extension „_anonymizeIp“) wordt doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten (VS) en wordt daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over uw website-activiteiten voor de eigenaar van de website samen te stellen en om verdere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Google zal deze informatie niet met andere informatie die Google heft vermengen. U kunt Google Analytics uitschakelen met behulp van een browser  add-on indien website-analyse ongewenst is. Deze browser add-on kunt u hier downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Indien u een mobile device (bijv. smartphone of tablet) gebruikt, om onze website te bezoeken, kunt u via deze Link het gebruik van Google Analytics in toekomst verhinderen.

Er wordt dit geval een Opt-Out-Cookie geplaatst die toekomstige gegevensarchivering bij bezoek aan deze website verhindert. Indien u Cookies verwijdert moet u dan wel weer deze Cookie plaatsen, om een heffing van gegevens te verhinderen.

Google AdWords

Onze Website maakt gebruik van het Online-Werbeprogramm 'Google AdWords' voor het bijhouden van Conversions. De cookie voor het bijhouden van unterhält wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een Tür Google geleverde Advertentie klikt. Deze cookies geliebtzen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde paginas op deze Website bezoekt en de cookie niet is verlopen, kunnen wij en Google mogelijk erkennen dat de gebruiker op de Advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar deze pagina. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere Cookie. Cookies wurden über die Websites von Werbetreibenden veröffentlicht. De informatie die ist verzameld getroffen behulp van de converiecookie, wordt gebruikt om convertiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders sterben hebben gekozen voor het bijhouden van unterhalten. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers meegedeeld dat op hun Advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar een Website die een Conversion Tracking-Tag gebruikt. Echter, krijgen zij geen informatie waardoor gebruikers persoonlijk geidentificeert kunnen worden. Gebruikers sterben niet willen deelnemen aan Tracking kunnen de Google Conversion Tracking-Cookie eenvoudig uitschakelen über hun Internetbrowser onder Gebruikersvoorkeuren. Deze gebruikers zijn niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van unterhalten. Zie voor meer informatie über Datenschutz von Google via Klanten krijgen het totale aantal gebruikers meegedeeld dat op hun Advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar een Website die een Conversion Tracking-Tag gebruikt. Echter, krijgen zij geen informatie waardoor gebruikers persoonlijk geidentificeert kunnen worden. Gebruikers sterben niet willen deelnemen aan Tracking kunnen de Google Conversion Tracking-Cookie eenvoudig uitschakelen über hun Internetbrowser onder Gebruikersvoorkeuren. Deze gebruikers zijn niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van unterhalten. Zie voor meer informatie über Datenschutz von Google via Klanten krijgen het totale aantal gebruikers meegedeeld dat op hun Advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar een Website die een Conversion Tracking-Tag gebruikt. Echter, krijgen zij geen informatie waardoor gebruikers persoonlijk geidentificeert kunnen worden. Gebruikers sterben niet willen deelnemen aan Tracking kunnen de Google Conversion Tracking-Cookie eenvoudig uitschakelen über hun Internetbrowser onder Gebruikersvoorkeuren. Deze gebruikers zijn niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van unterhalten. Zie voor meer informatie über Datenschutz von Google via Gebruikers sterben niet willen deelnemen aan Tracking kunnen de Google Conversion Tracking-Cookie eenvoudig uitschakelen über hun Internetbrowser onder Gebruikersvoorkeuren. Deze gebruikers zijn niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van unterhalten. Zie voor meer informatie über Datenschutz von Google via Gebruikers sterben niet willen deelnemen aan Tracking kunnen de Google Conversion Tracking-Cookie eenvoudig uitschakelen über hun Internetbrowser onder Gebruikersvoorkeuren. Deze gebruikers zijn niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van unterhalten. Zie voor meer informatie über Datenschutz von Google via https://policies.google.com/?hl=nl . Gebruikers kunnen Google advertenties gedeeltelijk of geheel uitschakelen via https://privacy.google.com/intl/nl/index.html

Google Remarketing

We gebruiken ook de Google Remarketing-technologie. Door deze technologie worden gebruikers die onze sites en online services al hebben bezocht en geïnteresseerd in het aanbod waren, via gerichte advertenties op de pagina's van het Google Partner Netwerk opnieuw aangesproken. De reclame wordt getoond door het gebruik van cookies (zie sectie 7). Met behulp van de tekstbestanden kan het gebruikersgedrag worden geanalyseerd bij het bezoeken van de website en vervolgens worden gebruikt voor gerichte productaanbevelingen en voor op interesses gebaseerde advertenties. Hiertoe zijn Google Remarketing Tracking Pixels geïntegreerd in deze pagina, die het gebruikersgedrag op de website (bijv. bekeken producten), de technische kenmerken van het webwinkelbezoek (bijv. de gebruikte browser, het IP-adres) weergeeft, evenals het koopgedrag (bijv. bestelde producten) zonder persoonlijke referentie vastgelegd en doorgestuurd naar Google. Google gebruikt cookies voor het herkennen en toewijzen van gebruikers.

Als u geen op interesses gebaseerde advertenties wilt ontvangen, kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden uitschakelen op https://www.google.com/settings/ads/onweb . Als alternatief kunnen gebruikers het gebruik van cookies van derden uitschakelen door naar de opt-outpagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

Microsoft Bing Ads

We maken gebruik van Microsoft Bing Advertenties van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ( "Microsoft") en in verband daarmee, het tool Universal Event Tracking (UET) Hiermee kunnen we aan de ene kant bijhouden, of een advertentie heeft geleid tot aankoop / conversie - de zogenaamde tracering. Aan de andere kant kunnen remarketingdoelgroepen worden gemaakt. Dus we kunnen, op voorwaarde dat ze kunnen worden geassocieerd met een respectieve groep gebruikers, toekomstig advertenties op Bing onderhouden die zijn geoptimaliseerd voor uw interesse op Bing partner pagina's. Die voor (UET) gebruikte cookies hebben een verblijftijd van maximaal 180 dagen op uw computer. Geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker zal worden medegedeeld. Als u niet wilt deelnemen aan het traceerproces, kunt u ook de vereiste instelling van een cookie weigeren, bijvoorbeeld via een browserinstelling die de automatische instelling van cookies doorgaans uitschakelt. Meer informatie over privacy en koekjes op toegepast bij Microsoft Bing vindt u op de website van Microsoft: https://advertise.bingads.microsoft.com/nl-nl/aan-de-slag/aanmelden

Outbrain

Wij gebruiken de diensten van Outbrain UK Limited, London, UK ( www.outbrain.com ) om statistische informatie over het gebruik van de website te verzamelen en onze website te optimaliseren. Voor meer informatie over het gebruik en de verwerking van de gegevens raadpleegt u het Privacybeleid van Outbrain UK Limited op https://www.outbrain.com/legal/privacy U kunt ook op elk moment bezwaar maken tegen deze gegevensverzameling en -opslag voor de toekomst op de pagina door op de knop "Afmelden" te klikken.

Taboola

Wij gebruiken de diensten van Taboola, Inc., New York, VS (www.taboola.com) om statistische informatie te verzamelen over het gebruik van de website en om de website te optimaliseren. Raadpleeg het privacybeleid van Taboola, Inc. op https://www.taboola.com/privacy-policy voor meer informatie over het gebruik en de verwerking van de informatie. U kunt ook op elk moment bezwaar maken tegen deze gegevensverzameling en -opslag voor de toekomst op de pagina door op de knop "Afmelden" te klikken.

Cookies van ad-netwerken (affiliates en publishers)

We werken met advertentienetwerken om advertenties op onze website weer te geven. Dit is noodzakelijk om onze website gratis aan te kunnen bieden. Wanneer u onze website bezoekt, worden trackingcookies van de aangesloten bedrijven of uitgevers ingesteld, die worden opgeslagen buiten uw huidige bezoek aan onze aanbiedingen. Deze cookies slaan geen persoonlijke gegevens op. In plaats daarvan worden alleen het identificatienummer van de bemiddelende partner en het rangnummer van de advertentiemiddelen waarop de websitebezoeker heeft geklikt vastgelegd. Het partneridentificatienummer dient om de commissie toe te wijzen aan de bemiddelende partner bij het afsluiten van een transactie. Het is mogelijk dat bij het omleiden van websites van marketingpartners naar savedo.nl, een identificator wordt opgeslagen in de cookie om later de doorsturing aan de juiste partner toe te wijzen. Momenteel zijn bij de partners financeAds, Moneytrax en AWIN-cookies ingesteld
Als u dergelijke cookies niet wilt gebruiken of als u bestaande cookies wilt verwijderen, kunt u deze uitschakelen en verwijderen via uw internetbrowser. Meer informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies is te vinden in de helpteksten voor uw browser of via internet, bijvoorbeeld onder de zoektermen "cookies verwijderen" of "cookies deactiveren".

Hotjar

Savedo gebruikt Hotjar, een website-analyse dienst van Hotjar Ltd (Hotjar). Hotjar gebruikt Cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie opgeslagen informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw verkort IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server van Hotjar in de VS en wordt daar opgeslagen. Het IP-adres dat in het kader van Hotjar wordt doorgestuurd, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Hotjar. U kunt het opslaan van Cookies op uw computer voorkomen door de instellingen van uw internetbrowser overeenkomstig in te stellen. Savedo wijst u er echter op dat het in dat geval mogelijk is dat de functionaliteit van haar website hierdoor wordt beperkt. U kunt bovendien Hotjar-Tracking te allen tijde uitschakelen (en daarmee de opslag en verwerking van de met behulp van de cookie aangemaakte gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website – inclusief uw IP-adres – door Hotjar voorkomen), door de instructies op www.hotjar.com/opt-out te volgen.

13. Gebruik van nieuwsbrief-software

Savedo kan nieuwsbrieven via e-mail naar gebruikers sturen die hiervoor ingestemd hebben. De gebruikersgegevens worden opgeslagen en beheerd (met dubbele opt-in) om diensten te leveren aan Software as a Serviceproviders voor mailing-systemen. Savedo werkt samen met de serviceprovider episerver Duitsland, Wallstraße 16, 10179 Berlijn. Een versleutelde serververbinding (SFTP) verzendt gebruikersgegevens naar episerver. Deze omvatten persoonlijke gegevens zoals naam, geslacht, geboortedatum en gedragsgegevens voor het gebruik van onze producten, bijvoorbeeld Aantal / bedrag van de gemaakte investeringen, type investering of datum van de laatste investering.
 
We behouden ons het recht voor om uw e-mailadres, dat we ontvangen in verband met uw registratie, te gebruiken voor het adverteren van soortgelijke goederen van Savedo of haar dochterondernemingen, als u hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt. U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen dergelijk gebruik zonder andere kosten dan transmissiekosten onder de basistarieven. U kunt uw toestemming voor de opslag van gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het versturen van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken via [email protected] Als alternatief bieden we u een opt-outlink in elke nieuwsbrief aan, die u in de toekomst kunt gebruiken om het toesturen van advertentie-e-mails te weigeren.

myFonts

Onze website maakt gebruik van lettertypen geleverd door MyFonts Inc. (600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, VS). Door deze integratie, worden gegevens door een server van het bedrijf MyFonts opgehaald, wat betekent dat deze server en dus ook MyFonts op zijn minst kennis krijgt van uw IP-adres wanneer de Savedo website door uwordt geopend. Dit is vereist om de lettertypebestanden naar uw browser te sturen. MyFonts weet dat u via onze website toegang heeft tot een bepaald lettertype. Voorzover ons is bekend, gebruikt de provider MyFonts de verzonden informatie alleen voor de levering van de inhoud. Daarnaast hebben we een bezoekenteller geïntegreerd op onze website, die het aantal hits registreert. Deze informatie zal ook naar MyFonts worden verzonden. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van MyFonts.

U heeft ook de mogelijkheid om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, Dr. Frank Eickmeier, via [email protected] Uw verzoek zal vertrouwelijk worden behandeld.

14. Gegevensbescherming

We nemen alle redelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, ongeoorloofde toegang of ander misbruik. De gegevens worden opgeslagen in een veilige werkomgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. In bepaalde gevallen (bijv. bij het verwerken van aanmeldingsgegevens) worden de persoonlijke gegevens tijdens het verzenden versleuteld.

De betrouwbaarheid van ongevraagde e-mails die zijn verstuurd door derden kan niet worden gegarandeerd.

Versie van mei 2018

 

 

Hebt u niet gevonden wat u zocht?
Vindt het antwoord in onze veelgestelde vragen.