Savedo partnerbank

Bij het integreren van een aanbieder doet onze Duitse white-label partnerbank flatexDEGIRO Bank AG, ook de bank waar u uw Savedo-rekening beheert, een vooronderzoek bij de aanbieder. Hierbij kijkt flatexDEGIRO Bank AG onder meer naar de volgende zaken (afhankelijk van beschikbaarheid):

 • Credit rating van de instelling, het land, en het depositogarantiestelsel
 • Recente en actuele kengetallen. Denk aan de omzet, winst/verlies, eigen vermogen, het volume aan deposito's en volume aan uitstaande leningen, rentabiliteit eigen vermogen, solvabiliteitsratio, en aandeelprijs.
 • Holdingstructuur en uiteindelijke begunstigden
 • Mediarapportage in de afgelopen jaren
 • Financiële kracht van het lokale depositogarantiestelsel

flatexDEGIRO Bank AG

Bij flatexDEGIRO Bank AG houdt u een referentie-rekening aan voor al spaarproducten. Deze beheert u via uw rekening op Savedo.nl.

De flatexDEGIRO Bank AG is opgericht in 2005 en heeft zijn hoofdkantoor in het Duitse Frankfurt. De samenwerking tussen Savedo en flatexDEGIRO Bank AG zorgt ervoor dat u snel en simpel kunt sparen in het buitenland. De bank is onderdeel van het beursgenoteerde FinTech Group AG, eigenaar van een breed portfolio aan financieel-technologische bedrijven.

flatexDEGIRO Bank AG is een zogenaamde white-label bank, een bank die niet onder eigen naam direct zaken doet met de eindconsument, maar zijn bankvergunning ter beschikking stelt aan zakelijke cliënten zoals Savedo. Het ondersteunt klanten met de nieuwste technologie en jarenlange ervaring op het gebied van processen en compliance. Enkele van flatexDEGIRO Bank AG haar white-label services zijn:

 • het openen van een (betaal)rekening - zoals uw Savedo-rekening, de referentie-rekening voor al uw (toekomstige) spaarproducten bij Savedo
 • online brokerage
 • equity capital markets (aandelen emissies etc.)

Europees Paspoort

Om actief te mogen zijn in Nederland moet de aanbieder beschikken over het zogenaamd 'Europees Paspoort'. Hiervoor moet het een notificatieprocedure doorlopen via de toezichthouder in het land van herkomst en De Nederlandsche Bank. 

 • De aanbieders van spaarproducten waar Savedo mee werkt zijn banken gevestigd in een (andere) lidstaat van de Europese Unie/EER en in het bezit van een vergunning als kredietinstelling in hun land van herkomst.
 •  Op grond van de Capital Requirements Directive 2013/36/EU (zie ook de site van De Nederlandsche Bank) is het banken toegestaan op basis van hun vergunning in de lidstaat van herkomst actief te zijn in de overige lidstaten.
 • Het toezicht op de desbetreffende buitenlandse aanbieder - en dus de te verrichten diensten naar Nederland - berust bij de toezichthouder in de lidstaat van herkomst.

 

Notificatieprocedure voor het Europees Paspoort:

 1.  Vóór een start in Nederland moet een bank de notificatieprocedure via de toezichthouder in de lidstaat van herkomst doorlopen. De notificatie bevat in ieder geval een opgave van de te verrichten werkzaamheden.
 2. Mits de toezichthouder redenen heeft om te twijfelen aan de deugdelijkheid van de structuur of de financiële positie van de bank, doet het binnen drie maanden na ontvangst van de gegevens mededeling van deze en andere gegevens aan DNB.
 3. Na het doorlopen van deze notificatieprocedure mag de bank zijn activiteiten in Nederland aanvangen. De bank wordt opgenomen in een openbaar register dat door DNB wordt gehouden.

 

Het Europees Paspoort is een zeer gebruikelijke methode voor banken uit de hele EU om activiteiten te ontplooien in andere EU-lidstaten.

Hebt u niet gevonden wat u zocht?
Vindt het antwoord in onze veelgestelde vragen.