Ontwikkelaars die patenten aanvragen, zijn doorgaans hoogopgeleide en goed verdienende werknemers. Maar als hun huis onder water komt te staan, zijn ze significant minder creatief en productief. Drie onderzoekers van Stanford en de University of California concludeerden dit afgelopen maand.

In het altijd op innovatie gerichte California, waar Silicon Valley zich bevindt, vonden de wetenschappers het interessant om te bekijken of financiële onzekerheid bij uitvinders en ontwikkelaars tot minder octrooiaanvragen leidt. Ze onderzochten daarvoor de prestaties van 162.000 uitvinders, van wie een deel zijn huis onder water zag komen tijdens de financiële crisis.

Werkgevers zullen de uitkomsten inderdaad interessant vinden: want werknemers wiens huis onder water kwam, dienden significant minder patentaanvragen in. Aanvragen die ze wel indienden, waren van mindere kwaliteit dan van directe collega’s die geen woning onder water hadden staan.

Ook gingen ze minder avontuurlijk te werk: ze ontwikkelden minder technologieën die volledig nieuw voor het bedrijf waren. Octrooien waren verder op minder kennis gebaseerd: er stonden minder technologieën in vermeld, evenals een minder grote diversiteit aan informatiebronnen.

Angst

Voor een oorzaak wijzen de wetenschappers op al bestaande literatuur waaruit blijkt dat financiële tegenvallers tot meer angsten leiden en minder bereidheid tot het nemen van risico’s. Omdat het huis onder water staat, realiseert een uitvinder zich mogelijk dat hij kwetsbaarder is. Als hij zijn baan verliest, kan hij misschien niet meer aan zijn hypotheekverplichtingen voldoen. Dan moet hij mogelijk zijn huis verkopen, maar met een gedaalde woningwaarde leidt dat ook tot verlies.

De onderzoekers stellen dat innovatie dus minder afhankelijk is van werkgerelateerde factoren, zoals bijvoorbeeld de managementstrategie, dan in het bedrijfsleven vaak wordt gesuggereerd. Als facilitator van een marktplaats voor spaarproducten realiseren wij ons tegelijkertijd iets anders: dat je jouw angst kan temperen als je spaarrekening er goed voor staat.