Nederlandse huishoudens hadden op 30 juni gezamenlijk €346,7 miljard op hun binnenlandse spaarrekeningen staan. Zoveel spaargeld is nog nooit geplaatst bij Nederlandse banken. Dat blijkt uit de maandelijkse monitor van Savedo, op basis van nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het totaal aan particulier spaarkapitaal blijft maar recordstanden breken. Op 31 mei reikte het spaarkapitaal van Nederlandse huishoudens al tot een recordhoogte van €345 miljard. Het oude record stond toen nog op €344,9 miljard, gevestigd op 31 juni 2015.

Nederlandse huishoudens hebben in de eerste helft van 2016 ruim €8,3 miljard meer spaargeld gestort dan opgenomen bij Nederlandse banken. De aanwas van spaargeld was ook in voorgaande jaren duidelijk zichtbaar in het eerste halfjaar: in 2015 hadden Nederlandse huishoudens €10,3 miljard meer gestort dan opgenomen, terwijl in 2014 ook een surplus van €6,6 miljard gestort werd.

Rendement blijft dalen
De nieuwe recordstand aan spaargeld is zeer opmerkelijk, omdat banken juist laagterecords blijven breken. Sinds de financiële crisis hebben Nederlandse banken hun spaarrentes op enkele periodes na continu teruggebracht. Het rendement op spaargeld is bij Nederlandse banken historisch laag geworden.

Dat blijkt ook uit de cijfers van het CBS: Nederlandse huishoudens ontvingen dit jaar van januari tot en met juni €2,1 miljard, terwijl ze in de eerste helft van 2015 nog €2,5 miljard bijgeschreven kregen. €2,1 miljard duidt op een gemiddelde spaarrente van 0,6%. 

In 2014 bedroeg de bijgeschreven rente in de eerste jaarhelft nog €3,1 miljard en in 2013 €4 miljard. In het eerste halfjaar van 2013 bedroeg het gemiddeld spaarkapitaal €328,3 miljard. Dat duidt op een gemiddelde spaarrente van 1,2%, tweemaal zo hoog als nu het geval is.

Beter alternatief

"Duidelijk is dat de Nederlandse consument de meest ambitieuze spaarder van Europa is", zegt Eelco Habets, country manager bij Savedo.nl. "Zijn spaargedrag wijzigt niet of nauwelijks: ondanks extreme lage rentes blijft de hoeveelheid spaargeld stijgen tot recordhoogtes."

Savedo biedt Nederlandse spaarders een uitweg: het biedt spaardeposito's van banken elders in de EU, waar hogere rentes aan verbonden zijn. Habets: "Het is duidelijk dat als de Nederlander geen geld wil laten liggen, over de grens moet gaan kijken om sparen rendabel te houden." 

Savedo.nl helpt de consument bij deze zoektocht door al het werk uit handen te nemen en de beste spaarproducten uit de EU aan te bieden. Iemands inleg is bij elk van onze partnerbanken tot €100.000 gedekt, dankzij het depositogarantiestelsel van de Europese Unie.