Nadat onafhankelijke wetenschappers eerder dit jaar al de status van het Kroatisch bankwezen als ‘stabiel’ bestempelden, doet creditrating bureau Standard & Poor’s dat nu ook voor de Kroatische economie. Het veranderde vorige vrijdag de outlook van Kroatië van ‘negative’ in ‘stable’.

S&P is bij nader inzien positiever over de verwachte economische groei en het fiscale resultaat van Kroatië in 2016. De nadelige gevolgen van de politieke omwentelingen en vervroegde verkiezingen zijn minder uitgesproken als het agentschap eerder verwachtte.

Hoewel de vervroegde verkiezingen in september 2016 tot dezelfde coalitieregering met de partijen HDZ en MOST leidde, is volgens analisten de huidige coalitie stabieler. Een beter resultaat voor de centrum-rechtse HDZ, die nu 61 zetels in het parlement hebben en steun genieten van andere kleinere partijen, geven de regerende coalitie een comfortabele meerderheid van 91 parlementsleden.

Economische groei

Bovendien verwachten S&P analisten in 2017 een voortzetting van zichtbare positieve trends binnen de Kroatische economie. De economie toont een steeds grotere weerstand tegen binnenlandse politieke schokken dan het agentschap eerder dacht. 

lHet hoogseizoen, de versterking van de binnenlandse vraag als gevolg van verbeteringen in de arbeidsmarkt, de reële groei van het besteedbaar inkomen en investeringsprojecten mede gefinancierd uit EU-fondsen hebben volgens het agentschap allen bijgedragen aan het economisch herstel.

Kanttekeningen

De analisten gaan in hun economische groeiraming voor 2016 uit van +1,7 a +2,7%. Ze verwachten een gemiddelde groei de komende jaren van ongeveer 2,5%. Ze wijzen wel op uitdagingen, zoals een relatief hoog overheidstekort en een te grote mate aan inefficiëntie bij overheidsprojecten. 

S&P houdt mede daarom de lange termijn credit rating van Kroatië op "BB", terwijl het voor de korte termijn de credit rating op "B" aanhoudt.

Kroatisch bankwezen stabiel

Dit jaar toonde wetenschappelijk onderzoek aan dat Kroatische banken al langere tijd over veel kapitaalkracht, een hoge operationele efficiëntie, een sterke liquiditeitspositie en zeer gezonde solvabiliteitsratio’s beschikken.

In hetzelfde onderzoek kwam naar voren dat Kroatische banken minder afhankelijk zijn van rentes dan Nederlandse banken. Inkomsten van Nederlandse banken bestaan nu gemiddeld voor zo’n 85% uit rentebetalingen en voor slechts 15% uit vergoedingen voor diensten. Kroatische banken bouwen voor 71% op rentebetalingen.

Ook blijkt de Kroatische bancaire markt competitiever te zijn dan de Nederlandse. “Croatian banking system is highly concentrated, significantly higher than the banking systems of Germany and Italy, but on the other side significantly less than the banking systems of Estonia, Lithuania, Finland and Netherlands”, schreven de onderzoekers in september.