Tijdisgeldjpg 708250

Banken vormen niet langer één front tegen een negatieve rente op het geld van particulieren. De Duitse Raiffeisenbank Gmund deelt vanaf september boetes uit aan klanten met meer dan 100.000 euro op hun rekeningcourant. Ze moeten 0,4% rente betalen over het bedrag dat de grens overschrijdt.

Tot nog toe bestond een taboe op negatieve rentes voor particulieren. Wel zijn de banken, in Nederland onder meer ING en ABN Amro, van het idee afgestapt dat bedrijven niet te maken zouden moeten krijgen met negatieve spaarrentes. Ze passen daarvoor dit jaar hun voorwaarden aan.

Volgens de Coöperatieve Federatie Beieren (GVB), een orgaan waar 299 coöperatieve banken in Beieren deel van uitmaken, is de maatregel een gevolg van het ‘extreme rentebeleid van de Europese Centrale Bank’ (ECB). De ECB houdt de rente kunstmatig laag en volgens de GVB heeft dit een nadelige uitwerking.

De wens achter de maatregel is dat bedrijven en particulieren meer gaan investeren, omdat banken onder druk van een negatieve ECB-rente sneller kredieten zullen willen verstrekken. Maar in de praktijk houden ondernemingen en consumenten juist de hand op de knip. Afhankelijk van hoeveel banken aan overtollige tegoeden bij de ECB plaatsen, kan daardoor de schuldenlast van banken toenemen.

Forceren

De Raiffeisenbank Gmund wil met de negatieve rente de vermogende klanten meer pushen om geld uit te geven. De GVB sluit in dit licht niet uit dat Raiffeisen Gmund en andere lokale banken ook boeterentes verbinden aan spaardeposito’s met hoge bedragen, zo schrijft Wirtschaftswoche.

Josef Paul, een bestuurslid bij de Raiffeisenbank, zegt tegen Wirtschaftswoche dat zijn bank geen beter alternatief zag. “Als vermogende beleggers geen stimulansen creëeren die tot een verandering leiden, verandert er ook niets.” Pauls bank heeft alle klanten met grote sommen geld op de rekening aangeschreven met het advies zich ‘nader te beraden’.

Banken schuiven schuld door

Toch valt te bezien of de banken effect sorteren met een negatieve rente, net zoals twijfel bestaat over het effect van het uitdelen van helikoptergeld. Banken hebben namelijk ook de keuze juist de spaarrente van particuliere en zakelijke spaarrekeningen te verhogen. Weliswaar neemt daarmee de schuldenlast van banken toe, maar tegelijkertijd stijgt de bestedingsruimte van hun klanten. Dat zou ertoe kunnen leiden dat ze weer gaan investeren, uiteindelijk weer resulterend in betere perspectieven voor de banken.

Wilt u banken bestraffen omdat ze hun kosten doorschuiven naar de klant, terwijl u hen juist heeft beloond met een recordbedrag aan spaargeld? Dat kan door te investeren in challenger banken elders in de EU, die nog wel hoge spaarrentes aanbieden. Dat zijn banken afkomstig uit landen waar de economie nog duidelijk groeit, waardoor ze meer en meer financieringsbehoefte van lokale bedrijven moeten beantwoorden en u daarom hogere rentes aanbieden. Dankzij wetgeving die specifiek geldt voor banken binnen de Europese Unie, is uw spaarinleg bij elk van deze banken tot €100.000 gedekt, ook al zouden ze omvallen.

Simpel uw ongenoegen laten blijken

Als u via dit platform de simpele overstap maakt naar challenger banken in Tsjechië en Kroatië, die wel hoge rentes aanbieden, krijgt u de extra bestedingsruimte die u verdient. Dan zullen de grote Nederlandse banken inzien dat het continu terugschroeven van de spaarrentes op een gegeven moment een prijs heeft.

Niet voor niets sprak 62% van 1070 respondenten in een FD-poll zijn afkeuring uit over het terugschroeven van de spaarrente. 46% van de respondenten gaf aan bij een negatieve spaarrente zeker zijn geld van de bank te halen. Nu is er al voldoende reden de overstap te maken: er ligt bij Savedo.nl een bankwereld voor u open waar u wel wordt beloond.