Wanneer we aan sparen denken, denken we meestal aan de spaarrente. De spaarrente staat bij Nederlandse banken momenteel historisch laag, maar toch blijft sparen een basisbehoefte die ieder particulier huishouden heeft. Net als vervoer of stroom.

We sparen om iets te kunnen kopen dat meer bedraagt dan ons maandloon; of het nu gaat om een consumptieartikel of om de opleiding van de kinderen. We sparen ook om onafhankelijker te zijn. En we sparen voor onze oude dag, omdat het algemeen ouderdomspensioen niet voldoende zal zijn. Al deze behoeftes zijn er ondanks de nulrente. Juist omdat de rente zo laag is, moeten we zelfs nog meer sparen om ons nagestreefde doel te kunnen bereiken.

Wie tevreden kan zijn met een nulrentetarief is meestal simpelweg blij met het feit dat het geld bij een bank veilig staat. Spaarders die wel risico’s lopen, zijn degenen met aandelen en obligaties; zij die dus actief zijn op de effectenmarkt. Maar ook met een tegoed op een spaarrekening kunnen we er op achteruitgaan, namelijk als de inflatie hoger is dan de rente; ons spaargeld wordt zo minder waard en daardoor daalt onze koopkracht.

Inflatie

In 2016 en voorgaande jaren was de inflatie erg laag, maar helaas nog steeds hoger dan de nulrente die steeds meer Nederlandse banken hanteren. Sinds november 2016 noteert de gemiddelde spaarrente op een vrij opneembare rekening zelfs lager dan de inflatie

Het kleine of negatieve verschil tussen de spaarrente en inflatie is ook een van de redenen waarom de afgelopen jaren bij een groep Nederlanders, met aftrek van de vermogensbelasting, het vermogensrendement onder de 4% uitkwam. Dit terwijl het fiscale heffingsstelsel uitgaat van een minimumrendement van 4%. Daarom procedeert de Bond van Belastingbetalers momenteel bij de rechtbank in Breda namens belastingplichtigen die bij de Belastingdienst bezwaar hebben gemaakt tegen hun aanslag in box 3.

De inflatie kan in de nabije toekomst wel eens een extra beperkende factor voor het rendement op spaargeld vormen. Door de stijging van de prijs van ruwe olie zal het komende jaar de inflatie verder aantrekken. En met de vooruitzichten van Donald Trumps presidentiële beleid, met lage belastingen, hogere overheidsuitgaven, protectionisme en een strenger immigratiebeleid, ligt sterkere inflatie ook in de lijn der verwachting.

Alternatieven

Een van de manieren waarmee geld nog iets oplevert, is investeren in onroerend goed: gebrek aan spaaralternatieven hebben de vraag naar beleggen in onroerend goed ook aangewakkerd de afgelopen jaren. Veel mensen hebben dat gedaan door af te lossen op hun hypotheek. Ook zijn er mensen die een tweede pand aankopen, maar aan deze vorm van belegging kleven nadelen: hogere onderhoudskosten, hoge aankoopsommen en risico’s rond de staat en ligging van een onderkomen.

Een ander alternatief is actieve deelname aan de economie: particuliere huishoudens kunnen bedrijven rechtstreeks krediet of zelfs eigen vermogen ter beschikking stellen en zo het hele bankwezen omzeilen. Dat gebeurt bijvoorbeeld met het verkrijgen van obligaties of aandelen. Net zoals investeren in onroerend goed vergt beleggen wel een forse investering, die voor een langere termijn ten koste gaat van spaargeld dat u anders had kunnen vastzetten. Het rendement van beleggingsmarkten stelt momenteel ook teleur, zo ondervinden bijvoorbeeld de pensioenfondsen.

Of toch sparen?

Een derde alternatief is veilig sparen in het buitenland, binnen de Europese Unie. Binnen onze marktplaats kunt u spaardeposito’s openen bij banken met toprentes in de Europese Unie. Omdat EU-landen volgens EU-richtlijnen depositogarantiestelsels aanhouden, is iemands spaargeld bij elk van onze partnerbanken tot € 100.000 gedekt. U hoeft zich slechts één keer te identificeren, voordat u bij meerdere banken uw spaargeld kan spreiden.

Sparen raakt nooit uit de mode en is van alle tijden, net zoals we blijven autorijden ondanks schommelende benzineprijzen. De behoefte te sparen blijft in stand. Het is alleen de manier waarop we sparen, die verandert.