Partnerbanken

Er zijn momenteel geen aanbiedingen beschikbaar. U kunt uw bestaande investeringen zoals gewoonlijk beheren via uw persoonlijke klantenomgeving. Als u vragen heeft, neem dan contact op met de klantenservice.


Savedo screent het Europese bankenlandschap op zoek naar de beste spaarproducten. Hierbij kijken we naar zowel de (hoogte van) de spaarrente alsmede de voorwaarden en speciale voordelen gekoppeld aan het aanbod.

Bij het integreren van een aanbieder doet onze Duitse white-label partnerbank flatexDEGIRO Bank AG, ook de bank waar u uw Savedo-rekening beheert, een vooronderzoek bij de aanbieder. Hierbij kijkt flatexDEGIRO Bank AG onder meer naar de volgende zaken (afhankelijk van beschikbaarheid):

 • Credit rating van de instelling, het land, en het depositogarantiestelsel
 • Recente en actuele kengetallen. Denk aan de omzet, winst/verlies, eigen vermogen, het volume aan deposito's en volume aan uitstaande leningen, rentabiliteit eigen vermogen, solvabiliteitsratio, en aandeelprijs.
 • Holdingstructuur en uiteindelijke begunstigden
 • Mediarapportage in de afgelopen jaren
 • Financiële kracht van het lokale depositogarantiestelsel

Europees Paspoort
Om actief te mogen zijn in Nederland moet de aanbieder beschikken over het zogenaamd 'Europees Paspoort'. Hiervoor moet het een notificatieprocedure doorlopen via de toezichthouder in het land van herkomst en De Nederlandsche Bank. 

 • De aanbieders van spaarproducten waar Savedo mee werkt zijn banken gevestigd in een (andere) lidstaat van de Europese Unie/EER en in het bezit van een vergunning als kredietinstelling in hun land van herkomst.
 • Op grond van de Capital Requirements Directive 2013/36/EU (zie ook de site van De Nederlandsche Bank) is het banken toegestaan op basis van hun vergunning in de lidstaat van herkomst actief te zijn in de overige lidstaten.
 • Het toezicht op de desbetreffende buitenlandse aanbieder - en dus de te verrichten diensten naar Nederland - berust bij de toezichthouder in de lidstaat van herkomst.

Notificatieprocedure voor het Europees Paspoort:

 1. Vóór een start in Nederland moet een bank de notificatieprocedure via de toezichthouder in de lidstaat van herkomst doorlopen. De notificatie bevat in ieder geval een opgave van de te verrichten werkzaamheden.
 2. Mits de toezichthouder redenen heeft om te twijfelen aan de deugdelijkheid van de structuur of de financiële positie van de bank, doet het binnen drie maanden na ontvangst van de gegevens mededeling van deze en andere gegevens aan DNB.
 3. Na het doorlopen van deze notificatieprocedure mag de bank zijn activiteiten in Nederland aanvangen. De bank wordt opgenomen in een openbaar register dat door DNB wordt gehouden.

Het Europees Paspoort is een zeer gebruikelijke methode voor banken uit de hele EU om activiteiten te ontplooien in andere EU-lidstaten. Enkele voorbeelden van Nederlandse banken die op deze manier spaargeld aantrekken uit andere lidstaten als Duitsland en Oostenrijk zijn ABN Amro (Moneyou), LeasePlan Bank en Amsterdam Trade Bank.

Onze partnerbanken Hier vindt u een overzicht van onze partnerbanken.
flatexDEGIRO Bank AG
Atlantico Europa
Banco BNI Europa
CKV Spaarbank
Imprebanca
J&T Banka
KentBank
Privatbanka

Samenwerkingspartners

Met wie werkt Savedo naast haar partnerbanken samen om u de beste spaarproducten van de EU aan te bieden?


Savedo werkt voor onder meer identificatie, PR en juridische vraagstukken met meerdere partijen samen. Tot Savedo's partners behoren onder meer de identificatie-dienstverlener AMP Logistics en de Duitse white-label bank flatexDEGIRO Bank AG. 

Samenwerkingspartners Meer over Savedo's partners