Privacy Beleid Savedo

Download Privacy Beleid Savedo

Aanhef

Savedo GmbH, in Nederland handelend via haar nevenvestiging met adres Weteringschans 165C, 1017 XD  Amsterdam ("Savedo"), hecht veel belang aan de bescherming en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Het verzamelen en de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt uitsluitend binnen de wettelijke kaders uiteengezet in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In dit Privacy Beleid Savedo, informeren wij u over welke persoonsgegevens wij, in verband met uw gebruik van Savedo’s internetplatform (“Internetplatform”) en diensten, verzamelen en waarvoor deze gegevens worden verwerkt. U kunt deze informatie te allen tijde onder www.savedo.nl/privacy-beleid raadplegen en opslaan.


1. Verantwoordelijke dienst / contactpersoon

Verantwoordelijke in de zin van de Wbp: Savedo GmbH, Weteringschans 165C, 1017 XD Amsterdam. Als u vragen of suggesties heeft met betrekking tot gegevensbescherming, kunt u Savedo hier per e-mail over informeren, geadresseerd aan privacy@savedo.nl.


2. Voorwerp van de gegevensbescherming

Gegevensbescherming heeft betrekking op persoonsgegevens. Deze betreffen, volgens artikel 1 onder a Wbp, elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld gegevens zoals de naam, het postadres, het e-mailadres of het telefoonnummer, maar ook gebruiksgegevens. Gebruiksgegevens zijn gegevens die noodzakelijk zijn om het Internetplatform te gebruiken, zoals gegevens over het begin, het einde en de omvang van het gebruik van het Internetplatform en aanmeldgegevens.


3. Verzameling en verwerking van uw gegevens

1.       Geautomatiseerde verzameling van gegevens

Bij de toegang tot de website van Savedo geeft uw internetbrowser om technische redenen automatisch gegevens door. De volgende gegevens worden gescheiden opgeslagen van andere gegevens die u mogelijkerwijs aan Savedo geeft:

●     datum en uur van toegang tot de website;

●     browsertype / -versie;

●     gebruikt besturingssysteem;

●     URL van de eerder bezochte website;

●     hoeveelheid verstuurde gegevens.

2.       Door u verstrekte persoonsgegevens en doeleinden van de verwerking

Wilt u gebruik kunnen maken van Savedo’s Internetplatform, aangeboden producten en diensten, dient u zich te registreren. Hiertoe moet u tijdens uw registratie uw naam, uw volledige adres, uw e-mailadres, een wachtwoord, evenals andere (persoons)gegevens voor de opening van een gratis betaalrekening (“Savedo-rekening”) bij FinTech Group Bank AG, Rotfeder-Ring 7, 60327 Frankfurt am Main, Duitsland invoeren. Savedo heeft deze en eventueel andere (persoons)gegevens tevens nodig om op uw verzoeken, vragen en commentaren te kunnen reageren.

Savedo stelt haar Internetplatform vervolgens ter beschikking om u in staat te stellen spaarproducten (bijvoorbeeld termijndeposito's en spaarrekeningen met opzegtermijn), die door geselecteerde banken in de Europese Economische Ruimte ("Aanbieders") worden aangeboden, te kiezen en te beheren. Om het afsluiten van zelfstandige overeenkomsten met de betreffende Aanbieders voor u te vereenvoudigen, verzamelt Savedo ter voorbereiding van het afsluiten van de overeenkomst met de Aanbieder(s) en de latere uitvoering ervan, de gegevens die voor de afsluiting en het beheer van de door u geselecteerde spaarproducten noodzakelijk zijn.

Indien door u gewenst, zal Savedo de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken om u op uw behoeften afgestemde aanbiedingen en informatie ter beschikking te stellen en u te informeren over nieuwigheden, verbeterde aanbiedingen en andere interessante gebeurtenissen. U kunt te allen tijde uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor dergelijke doeleinden intrekken. Hiertoe volstaat een schriftelijke mededeling per post aan Savedo GmbH, Weteringschans 165C, 1017 XD, of per e-mail aan privacy@savedo.nl.

Uiteraard beslist alleen u welke gegevens u aan Savedo wilt verstrekken. Als u Savedo bepaalde informatie niet verstrekt, kan het echter zijn dat u niet optimaal van haar diensten gebruik kunt maken.


4. Nieuwsbrief

Savedo biedt u een gratis nieuwsbrief aan. Met de nieuwsbrief informeert Savedo u over resultaten van marktonderzoeken en de mogelijkheid tot deelname aan enquêtes, om u attent te kunnen maken op nieuwe Aanbieders, producten of diensten, of om u van andere informatie te voorzien die wellicht interessant voor u is. Om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen, kunt u zich op het Internetplatform direct aanmelden onder de button ‘Nieuwsbrief’, of u kunt bij uw registratie als klant van Savedo de optie ’Nieuwsbrief’ aanvinken. U kunt de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen. Elke nieuwsbrief bevat instructies over hoe u de nieuwsbrief kunt opzeggen.


5. Verstrekken en doorgeven van gegevens

Savedo zal uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen verstrekken en / of uw persoonsgegevens bij derden opvragen. Deze verstrekking c.q. opvraag kan een doorgifte inhouden van uw persoonsgegevens naar buiten de Europese Unie zonder een passend beschermingsniveau op het gebied van persoonsgegevens zonder uw voorafgaande toestemming. Deze verstrekkingen en doorgiften kunnen (zonder uw toesteming) plaatsvinden in de volgende gevallen:

●     Als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van Savedo’s diensten. Dit betreft vooral gevallen die in het kader van Savedo’s diensten een gegevensuitwisseling vereisen met FinTech Group Bank AG en de Aanbieders (tezamen ook “Partnerbanken”). Details over de opening en het beheer van spaarproducten staan vermeld in de Algemene Voorwaarden Savedo. 

●     Af en toe zijn we voor het leveren van diensten aangewezen op contractueel verbonden externe ondernemingen – die hun zetel buiten de Europese Unie in landen zonder passend beschermingsniveau kunnen hebben – en op externe dienstverleners, zoals voor hosting, of voor het uitvoeren van marketingactiviteiten. In dergelijke gevallen wordt informatie doorgegeven aan deze ondernemingen – die hun zetel buiten de Europese Unie in landen zonder passend beschermingsniveau kunnen hebben – of worden deze doorgegeven aan individuele personen om verdere bewerking mogelijk te maken. Momenteel gebruiken wij in het bijzonder de applicatie Mandrill van de firma Mailchimp alsook het e-mailverwerkingssysteem bpm’online. De desbetreffende externe dienstverleners worden zorgvuldig door Savedo geselecteerd, door contracten gebonden en worden regelmatig gecontroleerd. De dienstverleners mogen de gegevens uitsluitend gebruiken voor door Savedo bepaalde doeleinden. 

●     In het kader van de verdere ontwikkeling van Savedo’s bedrijf kan het gebeuren dat de structuur van Savedo verandert, doordat de rechtsvorm verandert, dochterondernemingen, delen van ondernemingen of bestanddelen worden opgericht, gekocht of verkocht. Bij dergelijke transacties wordt uw informatie, waaronder ook uw persoonsgegevens vallen, samen met het over te dragen deel van de onderneming doorgegeven. Telkens wanneer persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven in de voornoemde vorm(en), zorgt Savedo ervoor dat dit gebeurt in overeenstemming met dit beleid en de geldende wetten inzake gegevensbescherming. 

●     Toezichthouders kunnen, eventueel op bevel van een rechter, om toegang verzoeken of zich toegang verschaffen tot de (persoons)gegevens van Savedo. Savedo zal in dergelijke situaties uw rechten naar beste vermogen verdedigen en zich tegelijkertijd conform de toepasselijke wet gedragen.

Cookies en local storage

Savedo gebruikt “Cookies” en de “local storage”-functie van uw browser, om u een uitgebreid scala aan functies te bieden en het gebruik van haar website handiger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die met behulp van uw internetbrowser op uw computer worden geplaatst. “Local storage” is een andere functie van uw browser, die het eveneens mogelijk maakt gegevens op uw computer op te slaan. Indien niet verwijderd door uzelf, blijven Cookies geplaatst door Savedo geldig voor een duur variërend tussen de 30 dagen en 100 jaar. Indien het gebruik van Cookies en het gebruik van de “local storage”-functie ongewenst is, kunt u het opslaan van Cookies op uw computer voorkomen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser overeenkomstig in te stellen. Houd er rekening mee dat de functionaliteit van het Internetplatform hierdoor kan worden beperkt. Hieronder wordt uiteengezet waarvoor de verschillende soorten Cookies zullen worden gebruikt.


6. Website verbetering

1.       Google Analytics

Savedo gebruikt Google Analytics, een website-analyse dienst aangeboden door Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt Cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie opgeslagen informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw verkort IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten (VS) en wordt daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over uw website-activiteiten voor de eigenaar van de website samen te stellen en om verdere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Google zal deze informatie, indien nodig, doorsturen naar derden als dit wettelijk voorgeschreven is, of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. U kunt Google Analytics uitschakelen met behulp van een browser add-on indien website-analyse ongewenst is. Deze browser add-on kunt u hier downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. U kunt gegevensarchivering door Google Analytics op specifiek deze website verhinderen, door op deze link te klikken: Google Analytics deactiveren. Er wordt dit geval een Opt-Out-Cookie geplaatst die toekomstige gegevensarchivering bij bezoek aan deze website verhindert. 

2.       Optimizely

Savedo gebruikt Optimizely, een website-analyse dienst aangeboden door Optimizely, Inc. („Optimizely“). Optimizely gebruikt Cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie opgeslagen informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw verkort IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server van Optimizely in de VS en wordt daar opgeslagen. Het IP-adres dat in het kader van Optimizely wordt doorgestuurd, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Optimizely. U kunt het opslaan van Cookies op uw computer voorkomen door de instellingen van uw internetbrowser overeenkomstig in te stellen. Savedo wijst u er echter op dat het in dat geval mogelijk is dat de functionaliteit van haar website hierdoor wordt beperkt. U kunt bovendien Optimizely-Tracking te allen tijde uitschakelen (en daarmee de opslag en verwerking van de met behulp van de cookie aangemaakte gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website – inclusief uw IP-adres – door Optimizely voorkomen), door hier te klikken.

3.       Mixpanel

Savedo gebruikt Mixpanel, een website-analyse dienst aangeboden door Mixpanel, Inc. („Mixpanel“). Heap Analytics gebruikt Cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie opgeslagen informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw verkort IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server van Mixpanel in de VS en wordt aldaar opgeslagen. Het IP-adres dat in het kader van Mixpanel wordt doorgestuurd, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Mixpanel. U kunt het opslaan van Cookies op uw computer voorkomen door de instellingen van uw internetbrowser overeenkomstig in te stellen. Savedo wijst u er echter op dat het in dat geval mogelijk is dat de functionaliteit van haar website hierdoor wordt beperkt. U kunt bovendien Mixpanel-Tracking te allen tijde uitschakelen (en daarmee de opslag en verwerking van de met behulp van de cookie aangemaakte gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website – inclusief uw IP-adres – door Mixpanel voorkomen), door uzelf hier af te melden.  

4.       Hotjar

Savedo gebruikt Hotjar, een website-analyse dienst van Hotjar Ltd (Hotjar). Hotjar gebruikt Cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie opgeslagen informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw verkort IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server van Hotjar in de VS en wordt daar opgeslagen. Het IP-adres dat in het kader van Hotjar wordt doorgestuurd, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Hotjar. U kunt het opslaan van Cookies op uw computer voorkomen door de instellingen van uw internetbrowser overeenkomstig in te stellen. Savedo wijst u er echter op dat het in dat geval mogelijk is dat de functionaliteit van haar website hierdoor wordt beperkt. U kunt bovendien Hotjar-Tracking te allen tijde uitschakelen (en daarmee de opslag en verwerking van de met behulp van de cookie aangemaakte gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website – inclusief uw IP-adres – door Hotjar voorkomen), door de instructies op www.hotjar.com/opt-out te volgen.

5.       Mandrill

Savedo gebruikt de dienst Mandrill, aangeboden door MailChimp 512 Means St. Suite 404, Atlanta, GA 30318, VS. Deze dienst maakt bij Savedo het interne beheer mogelijk van een databank met e-mailcontacten om per e-mail met u te kunnen communiceren. De dienst beheert de gegevens op welke datum en op welk uur u een e-mail heeft gelezen, evenals waarover en wanneer u op inkomende e-mailberichten heeft gereageerd, bijvoorbeeld door het aanklikken van links die in de e-mail zijn opgenomen.

6.       GetSIteControl

Savedo gebruikt ook de dienstverlener "GetSiteControl" op deze website. GetSiteControl (GetWebCraft Limited Klimentos 41-43, Klimentos Tower, Flat / Office 25, 1061, Nicosia, Cyprus) is een tool die pop-ups en overlay vensters op de website plaatst. De vensters kunnen worden ingesteld volgens bepaalde regels (e.g. aantal paginabezoeken) - hiervoor kunnen Cookies worden opgeslagen. Via deze vensters kunnen contactverzoeken en e-mailadressen worden verzameld of kunnen klanten met de klantenservice chatten. Indien u hier niet mee akkoord bent, stuurt u een e-mail naar privacy@savedo.nl.


7. Social Media

Savedo gebruikt website-plugins van diverse sociale netwerken.

1.       Facebook

Het Internetplatform gebruikt de volgende social plugins van het sociale netwerk Facebook: Vind ik leuk-Button, Deel-Button. Facebook wordt door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS geëxploiteerd. De individuele Social Plugins zijn door een van de Facebook-logo's of met de toevoeging "Facebook Social Plugin" gekenmerkt. Een lijst met het uiterlijk en de functies van de individuele plugins kan hier worden ingezien: http://developers.facebook.com/docs/plugins. Als u een pagina op het Internetplatform oproept die een dergelijke Social Plugin bevat, wordt door de door u gebruikte browser een rechtstreekse verbinding naar de servers van Facebook gemaakt. De inhoud van de Social Plugins wordt door Facebook rechtstreeks doorgestuurd naar uw browser en geïntegreerd op deze website. We hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van de social plugins verzamelt en informeren u daarom op basis van Savedo’s kennis: als gevolg van het opnemen van de Social Plugins wordt Facebook erover geïnformeerd dat u de desbetreffende pagina op het Internetplatform heeft opgezocht, ook als u niet als gebruiker van Facebook bent geregistreerd of niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie wordt samen met uw IP-adres door uw browser aan een server van Facebook in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Volgens informatie van Facebook wordt van niet-geregistreerde gebruikers in Nederland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen. Als u aangemeld bent op Facebook, kan Facebook het oproepen van het Internetplatform direct toewijzen aan uw Facebook-account. Facebook ontvangt de informatie over uw bezoek aan het Internetplatform, ongeacht of u wel of niet interageert met Social Plugins. Als u met de Social Plugins interageert, bijvoorbeeld door op de button "Vind ik leuk" te klikken, of door een commentaar te geven, wordt de overeenkomstige informatie door uw browser direct aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op Facebook gepubliceerd en wordt weergegeven voor uw Facebook-vrienden. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook en de desbetreffende rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privé-sfeer vindt u terug in de richtlijnen betreffende de gegevensbescherming van Facebook, die u kunt vinden onder www.facebook.com/about/privacy. Als u een geregistreerde gebruiker van Facebook bent en niet wilt dat Facebook via het Internetplatform gegevens over u verzamelt en met uw bij Facebook opgeslagen registratiegegevens verbindt, moet u zich vóór bezoek aan het Internetplatform afmelden bij Facebook. Bovendien is het mogelijk om de Social Plugins met Add-Ons voor uw browser te blokkeren, zoals met Facebook Blocker, www.webgraph.com/resources/facebookblocker

2.       Google +

Op het Internetplatform is de „+1“-plugin van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, opgenomen, herkenbaar aan het teken „+1“ op een witte of gekleurde achtergrond. Als u een pagina op het Internetplatform oproept die deze plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Google, waarop de inhoud van de plugin aan uw browser wordt doorgegeven en deze in de website wordt opgenomen. We hebben geen invloed op de omvang of de inhoud van de gegevens die door Google via deze plugin worden verzameld. Volgens informatie van Google worden zonder een klik op de plugin geen persoonsgegevens verzameld. Alleen van aangemelde Google+-leden worden dergelijke gegevens verzameld en verwerkt. Voor zover u tijdens het bezoek van het Internetplatform via uw persoonlijke gebruikersaccount bij Google+ of Google bent aangemeld, kan Google het bezoek aan de website aan deze account toewijzen. Door de interactie met plugins, bijvoorbeeld door het aanklikken van de button of het geven van een commentaar, worden overeenkomstige gegevens rechtstreeks doorgestuurd naar Google en daar opgeslagen. Verder kan Savedo niet uitsluiten dat ook andere Google-diensten die op het Internetplatform zijn opgenomen, gegevens met uw Google-profiel verbinden. Als u een dergelijke gegevensoverdracht wilt voorkomen, moet u zich vóór uw bezoek aan het Internetplatform afmelden bij uw Google+- of Google-account. Doel en reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van hun gegevens door Google evenals hun rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van hun privacy kunnen gebruikers terug vinden in de gegevensbeschermingsinstructies met betrekking tot de „+1”-plugin op zowel https://developers.google.com/+/web/buttons-policy als in de FAQs op https://developers.google.com/+/web/+1button/?hl=de#faqs.


8. Verwijderen van uw gegevens

Voor zover het niet langer noodzakelijk is dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de hiervoor vermelde doeleinden, worden deze verwijderd. Als u uw gebruikersaccount wilt laten verwijderen, kunt u telefonisch of per e-mail contact met Savedo opnemen en uw profiel volledig en definitief laten verwijderen. Als gegevens om wettelijke redenen moeten worden bewaard, worden deze geblokkeerd. De gegevens zijn dan niet langer voor verdere verwerking beschikbaar.


9. Recht van informatie en correctie

U heeft uiteraard het recht om informatie op te vragen over de gegevens die wij over u hebben opgeslagen. U heeft ook het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, te laten blokkeren en / of te verwijderen. Neem daartoe contact op met privacy@savedo.nl of per post op het hierboven vermelde adres.


10. Wijzigingen in dit Privacy Beleid Savedo

Savedo heeft het recht dit Privacy Beleid Savedo te wijzigen. De actuele versie van het Privacy Beleid Savedo kan te allen tijde worden geraadpleegd en opgeslagen onder www.savedo.nl/privacy-beleid.

Download Privacy Beleid Savedo