€100.000

Savedo werkt exclusief met banken uit EU-lidstaten. Naar EU-richtlijnen hebben alle lidstaten (net zoals Nederland) wettelijke depositogarantiestelsels in plaats die uw banktegoeden garanderen tot en met €100.000 per bank.

Dankzij de harmonisatie van EU-richtlijnen 2009/14/EG en 2014/49/EU, in navolging van EU-richtlijn 94/19/EG, heeft elke EU-lidstaat een wettelijk depositogarantiestelsel dat deposito's tot en met €100.000 per klant per bank garandeert. Deze richtlijnen zijn opgesteld voor het geval dat een bank niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.


20 Werkdagen

De voornoemde EU-richtlijnen bepalen dat verzoeken op uitbetaling van banktegoeden tot €100.000 per klant per bank gehonoreerd worden binnen een termijn van 20 werkdagen in alle EU-lidstaten. 

De termijn van 20 werkdagen gaat in vanaf de datum waarop de nationale autoriteiten overgaan tot de vaststelling dat een kredietinstelling niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Tegen 2024 dient de uitbetalingstermijn in alle lidstaten teruggebracht te zijn naar 7 werkdagen. Een aantal lidstaten, zoals Portugal en Tsjechië, hebben deze termijn van 7 werkdagen reeds ingevoerd.


Meer informatie

Wilt u meer weten per land, consulteert u dan onderstaande tabel. Ook vind u meer informatie op de website van De Nederlansche Bank

Nationale depositogarantiestelsels Informatie over de nationale depositogarantiestelsels waartoe Savedo's partnerbanken behoren.
Het Garantiefonds - depositogarantiestelsel van het Koninkrijk België
Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH - depositogarantiestelsel van de Bondsrepubliek Duitsland
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - depositogarantiestelsel van de Italiaanse Republiek
State Agency for Deposit Insurance and Bank Resolution - depositogarantiestelsel van de Republiek Kroatië
Fundo de Garantia de Depósitos - depositogarantiestelsel van de Portugese Republiek
Fond ochrany vkladov - depositogarantiestelsel van de Slowaakse Republiek
Financial Market Guarantee System - depositogarantiestelsel van de Tsjechische Republiek