€ 100.000

Savedo werkt exclusief met banken uit EU-lidstaten. Banken uit EU-lidstaten kunnen dankzij het wettelijke depositogarantiestelsel garant staan voor spaarbedragen tot en met € 100.000 per deposito. Met andere woorden, uw inleg is bij elke EU-bank tot € 100.000 gedekt.

Het depositogarantiestelsel is vastgelegd dankzij de harmonisatie van EU-richtlijnen 2009/14/EG en 2014/49/EU, in navolging van EU-richtlijn 94/19/EG. Door deze richtlijnen moet elke EU-lidstaat een depositogarantiestelsel aanhouden dat deposito's tot en met € 100.000 per klant per bank garandeert. Deze richtlijnen zijn opgesteld voor het geval dat een bank niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.


20 Werkdagen

De richtlijnen van het depositogarantiestelsel bepalen ook dat getoetste verzoeken van depositohouders op uitbetaling gehonoreerd moeten worden, voor het geval dat hun deposito's niet beschikbaar blijken te zijn. Deze verzoeken moeten gehonoreerd worden binnen een termijn van 20 werkdagen. De termijn gaat in vanaf de datum waarop de bevoegde autoriteiten overgaan tot de vaststelling dat een kredietinstelling niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.

Er wordt binnen de EU continu gekeken hoe richtlijnen verbeterd kunnen worden. Een mogelijke verbetering zou bijvoorbeeld het terugbrengen van de uitbetalingstermijn van 20 naar 7 werkdagen kunnen zijn.


Meer informatie

Hoewel de principes in elk EU-land hetzelfde zijn, kunnen depositogarantiestelsels en hun toepassingsregels op nationaal niveau verschillen. Voor meer informatie per spaarproduct, kunt u hieronder per land extra informatie tot u nemen.

Nationale depositogarantiestelsels Informatie over de nationale depositogarantiestelsels van de landen van herkomst van Savedo's partnerbanken.
Het Garantiefonds - depositogarantiestelsel van het Koninkrijk België
Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH - depositogarantiestelsel van de Bondsrepubliek Duitsland
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - depositogarantiestelsel van de Italiaanse Republiek
State Agency for Deposit Insurance and Bank Resolution - depositogarantiestelsel van de Republiek Kroatië
Fundo de Garantia de Depósitos - depositogarantiestelsel van de Portugese Republiek
Fond ochrany vkladov - depositogarantiestelsel van de Slowaakse Republiek
Financial Market Guarantee System - depositogarantiestelsel van de Tsjechische Republiek